Védőháló

Védőháló a
családokért

„Ahhoz, hogy a gyerekek fölnőjenek,

nem kell külön szoba, mindegyik

szobába külön tévé, a

gyermekneveléshez család kell.”

(Papp Lajos)

„Harmonikus családi élet” – helyi igényekre alapuló komplex családtámogatási programsorozat megvalósítása és e-Tananyag kidolgozása

Mazsola Csana Oktatási és Nevelési  Nonprofit Kft.-nél

Rólunk:

A Mazsola Csana Nonprofit Kft. Debrecen egyik legnagyobb családi napközi hálózatát alakította ki az elmúlt években, mindemellett rendszeresen tart szülésfelkészítő tanfolyamokat, szoptatási és gyermeknevelési tanácsadást, valamint munka és magánélet tanácsadással is segíti a családokat. 2010-ben hoztuk létre az első két családi napközinket:

 Fecsegő Családi Napközi

 Tipegő Családi Napközi

Pár év múlva kialakításra került az:

 Eszterlánc Családi Napközi

Mindhárom napközinkbe 20 hetes kortól várjuk a gyermekeket, általánosságban 3 éves korig, de szeretettel várunk minden gyermeket, aki még nem töltötte be az 5. életévét.

Mivel alaptevékenységeink során sok családdal kerülünk kapcsolatba, elmondható, hogy a helyi családok és édesanyák mindennapi nehézségeit közvetlen közelről ismerjük, részletes információink vannak arról, hogy mi tántorítja el a családokat a két vagy három gyermek vállalásától, mi ingatja meg leginkább a család stabilitását, milyen munkahelyi és egzisztenciális nehézségekkel kell megküzdeniük.

Célunk, hogy olyan módszertanokat dolgozzunk ki, amelyek :

 egyénre szabott tanácsokkal

 helyi problémákra választ adó e-tananyaggal

 workshopokon és kiscsoportos tanácsadásokon keresztül

segítik a családok hétköznapjait.

Programjaink:

 fiatalok családi életre való felkészítése

 gyermeknevelés, kisgyermekgondozás

 nők és fiatalok társadalmi esélyegyenlőségének javítása

 család és munka összeegyeztetését segítő tanácsadás

 közösségépítő programok szervezése

 sajátos vagy nehéz helyzetben levő családok segítése

Fiatalok családi életre való felkészítése

Statisztikák alapján kimutatható, hogy a legtöbb válás vagy az olyan párkapcsolati krízis, mely a későbbi családi életszakaszt negatívan befolyásolja a gyermekvállalás és a kisgyermek nevelésének időszakában történik, amikor a családtagok nem tudnak azonosulni az új feladat- és szerepkörükkel. Ennek legfőbb oka a felkészületlenség. Régen a generációk még szorosabban együtt éltek, illetve az egyházak is el tudták látni a házasságra való felkészítő feladatokat.

Napjainkban azonban mindkét szerepkör csökkent, így a családok/házaspárok magukra maradtak a problémájukkal és nincs aki átsegítse őket a házasság természetes változásain.

A stabil házasság egyik alapja a felkészültség. A stabil házasság pedig kiegyensúlyozott környezetet teremt a gyermekek felneveléséhez, akik megfelelő testi, lelki egészségben tudnak így fejlődni. Így a következő generációk számára is megalapozzák a pozitív jövőt.

Segítünk:

 a családi életciklusok és várható krízishelyzetek ismertetésében

 konfliktuskezelési technikák megtanulásában

 önismereti és párkapcsolati kultúra fejlesztésében

 életvezetési és háztartásvezetési kompetenciák elsajátításában

 egyéni problémák kezelésében

Gyermekneveléssel, kisgyermekgondozással kapcsolatos tanácsadások

A gyermeknevelés, illetve a kisgyermekgondozás témakör projektünk alappillére, hiszen cégünk tevékenységi köre alapján ebben van a legtöbb tapasztalatunk.

A Mazsola Csana Nonprofit Kft. az elmúlt 7 évben azért tudott sikeresen működni és folyamatosan fejlődni , mert odafigyelünk a kisgyermek egyéni igényeire, ezentúl pedig az egész család segítésére figyelmet fordítunk. Nem egyszer tapasztaltuk, hogyha egy kisgyermek fejlődése jelentősen eltér a kortársaitól, akkor jellemzően egy családon belüli krízist kell megoldani és nem a gyermek külön fejlesztését.

A gyermekneveléssel és gondozással az alábbi területeken szeretnénk segíteni:

 szülői feladatok ismertetése

 anyai szerepkörök

 apai szerepkörök

 életkori és egyéni sajátosságoknak megfelelő nevelési módszerek ismertetése:

 csecsemő és kisgyermekkor

 óvodáskor

 iskoláskor

 kamaszkor

 szülői kommunikáció fejlesztése: (együttműködések a környezettel)

 tágabb család

 más szülők/családok

 gyermeknevelési intézmények

 egészséges és tudatos életmódra való nevelés

 életvezetésre való kompetenciák fejlesztése

 egyéni problémamegoldások

Nők és fiatalok társadalmi esélyegyenlőségének javítása/

a nők és a férfiak közötti harmonikus együttműködés előmozdítását szolgáló programok

A nők munkaerőpiaci esélyegyenlőségét tekintve a hagyományos nemi szerepeket éríntő felfogás következtében a gyermekvállalás -nevelés a nők életpályáját kedvezőtlenül befolyásolja, szűkíti térbeni és időbeli mozgásterüket, mivel hazánkban jelenleg még elsősorban a nők vállalnak nagyobb részt a családi és háztartási teendők elvállalásában. A nemekhez kötődő sztereotípiák, miszerint a nőket tulajdonságaik és motivációik elsődlegesen az otthoni feladatok ellátására predesztinálják, míg a férfiak rendeltetése és célja a családról való anyagi gondoskodás. Ezek hatására a nők megbecsültsége alacsonyabb a munka világában és aránytalan az otthoni munkamegosztás.

Célunk, hogy segítsük a hozzánk forduló családokat a fenti sztereotípiák leküzdésében és a családban a férfi-női szerepek egyensúlyának megteremtésében.

Programjaink:

 tudatosság kialakítása és érzékenyítés a női-férfi szerepkörökben

 nők esélyegyenlősége a munkaerőpiacon

 női/férfi esélyegyenlőség a társadalomban

 egyéni felelősségvállalások az esélyegyenlőség megteremtésében

 kompetenciafejlesztések

Család és munka összeegyeztetését segítő tanácsadás

A párkapcsolati és családi problémák hátterében a munka és magánélet közötti kiegyensúlyozatlanság is gyakran felszínre kerül.

Azok, akiknek fontos a család, nehezen viselik a munka és a magánélet egyensúlyának hiányát.

Ahhoz, hogy a munkavállalói szerep mellett a házastársi, szülői, testvéri, vagy baráti kapcsolatokban is jól tudjon működni valaki, komoly tudatosság és támogatás szükséges.

Ha a magánélet történései háttérbe szorulnak, akkor az olyan stresszes állapotot generál hosszútávon, ami aztán a munkavégzésre is negatívan hat. Számos kutatás igazolta már, hogy a kiegyensúlyozott párkapcsolatban élők kevésbé betegszenek meg, jobban tudnak a munkahelyi feladatokra is koncentrálni.

Programjaink:

 újrafoglalkoztatás GYES, GYED után

 családbarát munkahelyek ismérvei

 atipikus foglalkoztatásformák

 rugalmas munkaidő

 részmunkaidő

 távmunka

 job-sharing

 atipikus foglalkoztatási formákhoz szükséges kompetenciafejlesztések

 családi összefogások

 kisgyermekek felügyeletének biztosításai

 állami támogatások, állami célkitűzések

 munkáltatók továbbképzése

 hálózatépítések

Családi közösségépítési programok szervezése/generációk közötti együttműködések

„Bezzeg az én időmben!” Ez a mondat gyakran hagyja el az ember száját abban az esetben, ha valami általuk elfogadhatatlan vagy sok esetben csak egyszerűen ismertelen dolgot vélnek felfedezni a fiatalabb korosztály körében. A generációk közötti szakadék kialakulásának rengeteg oka lehet, többek között az eltelt idő alatt végbement társadalmi és kulturális változások vagy olyan technikai eszközök megjelenése, amelyek gyökeresen átalakították az emberek addigi megszokott életét. A korosztályok közötti különbségek az élet majdnem minden területén megmutatkoznak. Programjainkkal igyekszünk közelebb hozni a generációkat a családon belül.

Néhány fontos terület, amelyen jó esélyekkel tudjuk közelíteni egymáshoz a fiatalokat és az idősebbeket:

 modern technikai eszközök használata

 kulturális élet különböző területei

 zene

 filmek

 gasztronómiai események rendezése

Sajátos vagy nehéz helyzetben levő családok segítése

Napjainkban nagyon ritka a probléma vagy konfliktus nélkül élő, hagyományos családmodell. A család egy dinamikus egység, amely folyamatosan változik és különböző szakaszokon megy keresztül. Az állandó változási folyamat két irányból eredhet: külső tényezőkből (munkahelyváltás,munkanélküliség, költözés), belső hatásokból (gyermekszületés, válás, devianciák megjelenése a családban)

A válások következtében egyre gyakoribbak az ún. patchwork/mozaik családok, ahol a családi szerepek nem egyértelműek.

Az új családi felállásba került családtagoknak nehézséget jelent megtalálni a helyüket ebben az új formában.

A devianciák megjelenése (leggyakrabban alkoholizmus) szintén felborítja a családok egyensúlyát.

Ezekben az esetekben egyéni tanácsadást, segítségnyújtást kínálunk.

A családi rendszerek jellemzői:

Jellemzők Egészséges családok Diszfunkcionális családok

Határok Világos  Sérült, kaotikus rugalmatlan

Szerepek Egyértelmű Felcserélt szerepek

Struktúra Ép, világos Átláthatatlan

Hierarchia Van tekintély Nincs tekintély

Kommunikáció Nyílt Tabuk, tilalmak titkok

Értékek Egyértelmű Ellentmondásos

Felelősség Megosztott feladatok Túl sok v. semmi       ssssssemmi

Bizalom Egészséges „Nem bízunk”

Érzelmek kezelése Kontrollált „Nem érzünk”

Intimitás Egészséges Legátolt álintimitás

Fejlődés Lehetséges kívánatos Veszélyt jelent

Programunk célja, hogy segítsük a családok funkcionális működését.

„Azokban a családokban, ahol szeretet és együttérzés fűzi össze az embereket, a gyerekek sokkal sikeresebbek és boldogabbak. Ha ettől a környezettől megfosztják a gyereket, azzal az egész életét, jövőjét tönkretehetik. A gyereknevelésben a szeretet a leghatékonyabb eszköz.”

(Tendzin Gyaco)

Amennyiben hasznosnak találja a fenti témákban tartandó rendezvényeinket, az alábbi elérhetőségek bármelyikén részletes tájékoztatást biztosítunk.

Projektünket az Emberi Erőforrások Operatív Program támogatásával valósítjuk meg, így programjaink díjmentesek a résztvevők számára.

Kapcsolat:

Mazsola Csana  Nonprofit Kft.

Cím: Debrecen, Kút utca 34.

Debrecen, Magyar u. 17.

Telefon: Vadai Mónika, 06 70 703 7912

Honlap: www.tipegobolcsi.hu

Email: mazsolavedohalo@gmail.com

Védőháló a
családokért

„Ahhoz, hogy a gyerekek fölnőjenek,

nem kell külön szoba, mindegyik

szobába külön tévé, a

gyermekneveléshez család kell.”

(Papp Lajos)

„Harmonikus családi élet” – helyi igényekre alapuló komplex családtámogatási programsorozat megvalósítása és e-Tananyag kidolgozása

Mazsola Csana Oktatási és Nevelési  Nonprofit Kft.-nél

Rólunk:

A Mazsola Csana Nonprofit Kft. Debrecen egyik legnagyobb családi napközi hálózatát alakította ki az elmúlt években, mindemellett rendszeresen tart szülésfelkészítő tanfolyamokat, szoptatási és gyermeknevelési tanácsadást, valamint munka és magánélet tanácsadással is segíti a családokat. 2010-ben hoztuk létre az első két családi napközinket:

 Fecsegő Családi Napközi

 Tipegő Családi Napközi

Pár év múlva kialakításra került az:

 Eszterlánc Családi Napközi

Mindhárom napközinkbe 20 hetes kortól várjuk a gyermekeket, általánosságban 3 éves korig, de szeretettel várunk minden gyermeket, aki még nem töltötte be az 5. életévét.

Mivel alaptevékenységeink során sok családdal kerülünk kapcsolatba, elmondható, hogy a helyi családok és édesanyák mindennapi nehézségeit közvetlen közelről ismerjük, részletes információink vannak arról, hogy mi tántorítja el a családokat a két vagy három gyermek vállalásától, mi ingatja meg leginkább a család stabilitását, milyen munkahelyi és egzisztenciális nehézségekkel kell megküzdeniük.

Célunk, hogy olyan módszertanokat dolgozzunk ki, amelyek :

 egyénre szabott tanácsokkal

 helyi problémákra választ adó e-tananyaggal

 workshopokon és kiscsoportos tanácsadásokon keresztül

segítik a családok hétköznapjait.

Programjaink:

 fiatalok családi életre való felkészítése

 gyermeknevelés, kisgyermekgondozás

 nők és fiatalok társadalmi esélyegyenlőségének javítása

 család és munka összeegyeztetését segítő tanácsadás

 közösségépítő programok szervezése

 sajátos vagy nehéz helyzetben levő családok segítése

Fiatalok családi életre való felkészítése

Statisztikák alapján kimutatható, hogy a legtöbb válás vagy az olyan párkapcsolati krízis, mely a későbbi családi életszakaszt negatívan befolyásolja a gyermekvállalás és a kisgyermek nevelésének időszakában történik, amikor a családtagok nem tudnak azonosulni az új feladat- és szerepkörükkel. Ennek legfőbb oka a felkészületlenség. Régen a generációk még szorosabban együtt éltek, illetve az egyházak is el tudták látni a házasságra való felkészítő feladatokat.

Napjainkban azonban mindkét szerepkör csökkent, így a családok/házaspárok magukra maradtak a problémájukkal és nincs aki átsegítse őket a házasság természetes változásain.

A stabil házasság egyik alapja a felkészültség. A stabil házasság pedig kiegyensúlyozott környezetet teremt a gyermekek felneveléséhez, akik megfelelő testi, lelki egészségben tudnak így fejlődni. Így a következő generációk számára is megalapozzák a pozitív jövőt.

Segítünk:

 a családi életciklusok és várható krízishelyzetek ismertetésében

 konfliktuskezelési technikák megtanulásában

 önismereti és párkapcsolati kultúra fejlesztésében

 életvezetési és háztartásvezetési kompetenciák elsajátításában

 egyéni problémák kezelésében

Gyermekneveléssel, kisgyermekgondozással kapcsolatos tanácsadások

A gyermeknevelés, illetve a kisgyermekgondozás témakör projektünk alappillére, hiszen cégünk tevékenységi köre alapján ebben van a legtöbb tapasztalatunk.

A Mazsola Csana Nonprofit Kft. az elmúlt 7 évben azért tudott sikeresen működni és folyamatosan fejlődni , mert odafigyelünk a kisgyermek egyéni igényeire, ezentúl pedig az egész család segítésére figyelmet fordítunk. Nem egyszer tapasztaltuk, hogyha egy kisgyermek fejlődése jelentősen eltér a kortársaitól, akkor jellemzően egy családon belüli krízist kell megoldani és nem a gyermek külön fejlesztését.

A gyermekneveléssel és gondozással az alábbi területeken szeretnénk segíteni:

 szülői feladatok ismertetése

 anyai szerepkörök

 apai szerepkörök

 életkori és egyéni sajátosságoknak megfelelő nevelési módszerek ismertetése:

 csecsemő és kisgyermekkor

 óvodáskor

 iskoláskor

 kamaszkor

 szülői kommunikáció fejlesztése: (együttműködések a környezettel)

 tágabb család

 más szülők/családok

 gyermeknevelési intézmények

 egészséges és tudatos életmódra való nevelés

 életvezetésre való kompetenciák fejlesztése

 egyéni problémamegoldások

Nők és fiatalok társadalmi esélyegyenlőségének javítása/

a nők és a férfiak közötti harmonikus együttműködés előmozdítását szolgáló programok

A nők munkaerőpiaci esélyegyenlőségét tekintve a hagyományos nemi szerepeket éríntő felfogás következtében a gyermekvállalás -nevelés a nők életpályáját kedvezőtlenül befolyásolja, szűkíti térbeni és időbeli mozgásterüket, mivel hazánkban jelenleg még elsősorban a nők vállalnak nagyobb részt a családi és háztartási teendők elvállalásában. A nemekhez kötődő sztereotípiák, miszerint a nőket tulajdonságaik és motivációik elsődlegesen az otthoni feladatok ellátására predesztinálják, míg a férfiak rendeltetése és célja a családról való anyagi gondoskodás. Ezek hatására a nők megbecsültsége alacsonyabb a munka világában és aránytalan az otthoni munkamegosztás.

Célunk, hogy segítsük a hozzánk forduló családokat a fenti sztereotípiák leküzdésében és a családban a férfi-női szerepek egyensúlyának megteremtésében.

Programjaink:

 tudatosság kialakítása és érzékenyítés a női-férfi szerepkörökben

 nők esélyegyenlősége a munkaerőpiacon

 női/férfi esélyegyenlőség a társadalomban

 egyéni felelősségvállalások az esélyegyenlőség megteremtésében

 kompetenciafejlesztések

Család és munka összeegyeztetését segítő tanácsadás

A párkapcsolati és családi problémák hátterében a munka és magánélet közötti kiegyensúlyozatlanság is gyakran felszínre kerül.

Azok, akiknek fontos a család, nehezen viselik a munka és a magánélet egyensúlyának hiányát.

Ahhoz, hogy a munkavállalói szerep mellett a házastársi, szülői, testvéri, vagy baráti kapcsolatokban is jól tudjon működni valaki, komoly tudatosság és támogatás szükséges.

Ha a magánélet történései háttérbe szorulnak, akkor az olyan stresszes állapotot generál hosszútávon, ami aztán a munkavégzésre is negatívan hat. Számos kutatás igazolta már, hogy a kiegyensúlyozott párkapcsolatban élők kevésbé betegszenek meg, jobban tudnak a munkahelyi feladatokra is koncentrálni.

Programjaink:

 újrafoglalkoztatás GYES, GYED után

 családbarát munkahelyek ismérvei

 atipikus foglalkoztatásformák

 rugalmas munkaidő

 részmunkaidő

 távmunka

 job-sharing

 atipikus foglalkoztatási formákhoz szükséges kompetenciafejlesztések

 családi összefogások

 kisgyermekek felügyeletének biztosításai

 állami támogatások, állami célkitűzések

 munkáltatók továbbképzése

 hálózatépítések

Családi közösségépítési programok szervezése/generációk közötti együttműködések

„Bezzeg az én időmben!” Ez a mondat gyakran hagyja el az ember száját abban az esetben, ha valami általuk elfogadhatatlan vagy sok esetben csak egyszerűen ismertelen dolgot vélnek felfedezni a fiatalabb korosztály körében. A generációk közötti szakadék kialakulásának rengeteg oka lehet, többek között az eltelt idő alatt végbement társadalmi és kulturális változások vagy olyan technikai eszközök megjelenése, amelyek gyökeresen átalakították az emberek addigi megszokott életét. A korosztályok közötti különbségek az élet majdnem minden területén megmutatkoznak. Programjainkkal igyekszünk közelebb hozni a generációkat a családon belül.

Néhány fontos terület, amelyen jó esélyekkel tudjuk közelíteni egymáshoz a fiatalokat és az idősebbeket:

 modern technikai eszközök használata

 kulturális élet különböző területei

 zene

 filmek

 gasztronómiai események rendezése

Sajátos vagy nehéz helyzetben levő családok segítése

Napjainkban nagyon ritka a probléma vagy konfliktus nélkül élő, hagyományos családmodell. A család egy dinamikus egység, amely folyamatosan változik és különböző szakaszokon megy keresztül. Az állandó változási folyamat két irányból eredhet: külső tényezőkből (munkahelyváltás,munkanélküliség, költözés), belső hatásokból (gyermekszületés, válás, devianciák megjelenése a családban)

A válások következtében egyre gyakoribbak az ún. patchwork/mozaik családok, ahol a családi szerepek nem egyértelműek.

Az új családi felállásba került családtagoknak nehézséget jelent megtalálni a helyüket ebben az új formában.

A devianciák megjelenése (leggyakrabban alkoholizmus) szintén felborítja a családok egyensúlyát.

Ezekben az esetekben egyéni tanácsadást, segítségnyújtást kínálunk.

A családi rendszerek jellemzői:

Jellemzők Egészséges családok Diszfunkcionális családok

Határok Világos  Sérült, kaotikus rugalmatlan

Szerepek Egyértelmű Felcserélt szerepek

Struktúra Ép, világos Átláthatatlan

Hierarchia Van tekintély Nincs tekintély

Kommunikáció Nyílt Tabuk, tilalmak titkok

Értékek Egyértelmű Ellentmondásos

Felelősség Megosztott feladatok Túl sok v. semmi       ssssssemmi

Bizalom Egészséges „Nem bízunk”

Érzelmek kezelése Kontrollált „Nem érzünk”

Intimitás Egészséges Legátolt álintimitás

Fejlődés Lehetséges kívánatos Veszélyt jelent

Programunk célja, hogy segítsük a családok funkcionális működését.

„Azokban a családokban, ahol szeretet és együttérzés fűzi össze az embereket, a gyerekek sokkal sikeresebbek és boldogabbak. Ha ettől a környezettől megfosztják a gyereket, azzal az egész életét, jövőjét tönkretehetik. A gyereknevelésben a szeretet a leghatékonyabb eszköz.”

(Tendzin Gyaco)

Amennyiben hasznosnak találja a fenti témákban tartandó rendezvényeinket, az alábbi elérhetőségek bármelyikén részletes tájékoztatást biztosítunk.

Projektünket az Emberi Erőforrások Operatív Program támogatásával valósítjuk meg, így programjaink díjmentesek a résztvevők számára.

Kapcsolat:

Mazsola Csana  Nonprofit Kft.

Cím: Debrecen, Kút utca 34.

Debrecen, Magyar u. 17.

Telefon: Vadai Mónika, 06 70 703 7912

Honlap: www.tipegobolcsi.hu

Email: mazsolavedohalo@gmail.com