Családi élet

Védőháló a
családokért

Nem számít, milyen ellenségesnek tűnik a világ, egy szerető család a biztonság, a védelem és a gondoskodás fészke marad. 

(Deepak Chopra)

 

„Harmonikus családi élet” – helyi igényekre alapuló komplex családtámogatási programsorozat megvalósítása és e-Tananyag kidolgozása

Mazsola Csana Oktatási és Nevelési Nonprofit Kft.-nél

 

 

Rólunk:

 

A Mazsola Csana Nonprofit Kft. Debrecen egyik legnagyobb családi napközi hálózatát alakította ki az elmúlt években, mindemellett rendszeresen tart szülésfelkészítő tanfolyamokat, szoptatási és gyermeknevelési tanácsadást, valamint munka és magánélet tanácsadással is segíti a családokat. 2010-ben hoztuk létre az első két családi napközinket:

Fecsegő Családi Napközi

 Tipegő Családi Napközi

Pár év múlva kialakításra került az:

 Eszterlánc Családi Napközi

Mindhárom napközinkbe 20 hetes kortól várjuk a gyermekeket, általánosságban 3 éves korig, de szeretettel várunk minden gyermeket, aki még nem töltötte be az 5. életévét.

 

 

 

Mivel alaptevékenységeink során sok családdal kerülünk kapcsolatba, elmondható, hogy a helyi családok és édesanyák mindennapi nehézségeit közvetlen közelről ismerjük, részletes információink vannak arról, hogy mi tántorítja el a családokat a két vagy három gyermek vállalásától, mi ingatja meg leginkább a család stabilitását, milyen munkahelyi és egzisztenciális nehézségekkel kell megküzdeniük.

Célunk, hogy olyan módszertanokat dolgozzunk ki, amelyek:

 egyénre szabott tanácsokkal

 helyi problémákra választ adó e-tananyaggal

 workshopokon és kiscsoportos tanácsadásokon keresztül

segítik a családok hétköznapjait.

                                       

 

Programjaink:

 

Egyéni tanácsadások, workshopok, rendezvények szervezése az alábbi témákban:

 fiatalok családi életre való felkészítése

 gyermeknevelés, kisgyermekgondozás

 nők és fiatalok társadalmi esélyegyenlőségének javítása

 család és munka összeegyeztetését segítő tanácsadás

 közösségépítő programok szervezése

 sajátos vagy nehéz helyzetben levő családok segítése

 

Fiatalok családi életre való felkészítése

 

Régen a generációk még szorosabban együtt éltek, illetve az egyházak is el tudták látni a házasságra való felkészítő feladatokat.

Napjainkban azonban mindkét szerepkör csökkent, így a családok/házaspárok magukra maradtak a problémájukkal és nincs, aki átsegítse őket a házasság természetes változásain.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A stabil házasság egyik alapja a felkészültség. A stabil házasság pedig kiegyensúlyozott környezetet teremt a gyermekek felneveléséhez, akik megfelelő testi, lelki egészségben tudnak így fejlődni. Így a következő generációk számára is megalapozzák a pozitív jövőt.

 

 

Gyermekneveléssel, kisgyermekgondozással kapcsolatos tanácsadások

 

A gyermeknevelés, illetve a kisgyermekgondozás témakör projektünk alappillére, hiszen cégünk tevékenységi köre alapján ebben van a legtöbb tapasztalatunk.

 

Nem egyszer tapasztaltuk, hogyha egy kisgyermek fejlődése jelentősen eltér a kortársaitól, akkor jellemzően egy családon belüli krízist kell megoldani és nem a gyermek külön fejlesztését.

 

 

Nők és fiatalok társadalmi esélyegyenlőségének javítása/

a nők és a férfiak közötti harmonikus együttműködés előmozdítását szolgáló programok

 

A nők munkaerőpiaci esélyegyenlőségét tekintve a hagyományos nemi szerepeket éríntő felfogás következtében a gyermekvállalás –nevelés a nők életpályáját kedvezőtlenül befolyásolja, szűkíti térbeni és időbeli mozgásterüket. A nemekhez kötődő sztereotípiák szerint a nőket tulajdonságaik és motivációik elsődlegesen az otthoni feladatok ellátására predesztinálják, míg a férfiak rendeltetése és célja a családról való anyagi gondoskodás. Ezek hatására a nők megbecsültsége alacsonyabb a munka világában és aránytalan az otthoni munkamegosztás.

 

Célunk, hogy segítsük a hozzánk forduló családokat a fenti sztereotípiák leküzdésében és a családban a férfi-női szerepek egyensúlyának megteremtésében.

 

Család és munka összeegyeztetését segítő tanácsadás

 

A párkapcsolati és családi problémák hátterében a munka és magánélet közötti kiegyensúlyozatlanság is gyakran felszínre kerül.

Azok, akiknek fontos a család, nehezen viselik a munka és a magánélet egyensúlyának hiányát.

Ahhoz, hogy a munkavállalói szerep mellett a házastársi, szülői, testvéri, vagy baráti kapcsolatokban is jól tudjon működni valaki, komoly tudatosság és támogatás szükséges.

Ha a magánélet történései háttérbe szorulnak, akkor az olyan stresszes állapotot generál hosszútávon, ami aztán a munkavégzésre is negatívan hat.

Számos kutatás igazolta már, hogy a kiegyensúlyozott párkapcsolatban élők kevésbé betegszenek meg, jobban tudnak a munkahelyi feladatokra is koncentrálni.

 

Családi közösségépítési programok szervezése/generációk közötti együttműködések

 

„Bezzeg az én időmben!” Ez a mondat gyakran hagyja el az ember száját abban az esetben, ha valami általuk elfogadhatatlan vagy sok esetben csak egyszerűen ismertelen dolgot vélnek felfedezni a fiatalabb korosztály körében.

A generációk közötti szakadék kialakulásának rengeteg oka lehet, többek között az eltelt idő alatt végbement társadalmi és kulturális változások vagy olyan technikai eszközök megjelenése, amelyek gyökeresen átalakították az emberek addigi megszokott életét.

A korosztályok közötti különbségek az élet majdnem minden területén megmutatkoznak. Programjainkkal igyekszünk közelebb hozni a generációkat a családon belül.

 

Sajátos vagy nehéz helyzetben levő családok segítése

 

Napjainkban nagyon ritka a probléma vagy konfliktus nélkül élő, hagyományos családmodell. A család egy dinamikus egység, amely folyamatosan változik és különböző szakaszokon megy keresztül.

Az állandó változási folyamat két irányból eredhet: külső tényezőkből (munkahelyváltás,

munkanélküliség, költözés), belső hatásokból (gyermekszületés, válás, devianciák megjelenése a családban).

A válások következtében egyre gyakoribbak az ún. patchwork/mozaik családok, ahol a családi szerepek nem egyértelműek.

Az új családi felállásba került családtagoknak nehézséget jelent megtalálni a helyüket ebben az új formában.

A devianciák megjelenése (leggyakrabban alkoholizmus) szintén felborítja a családok egyensúlyát.

KIDOLGOZOTT E-TANANYAGAINK A PROJEKT TÉMAKÖREIHEZ KAPCSOLÓDÓAN

 

„A Harmonikus családi élet helyi igényekre alapuló komplex családtámogatási programsorozat megvalósítása és e-tananyag kidolgozása” című projektünk része olyan e-Előadásanyagok kidolgozása, melyek tartalma a projekt során megtartott tanácsadások és workshopok tapasztalatai alapján kerültek kidolgozásra, azonban önállóan is jól használható és átlátható információforrás az érdeklődök számára. A projekt során összesen 35 db e-tananyag kerül kidolgozásra, melyek közül már 8 db elkészítésre került. Az alábbi részben ezen kidolgozott e-tananyagok témáit mutatjuk be röviden, melyet minden érdeklődő számára díjmentesen bocsájtunk rendelkezésre.

 

Gyermekek testi-lelki szükségletei

 

A gyermekek testi szükségleteinek (életkornak megfelelő táplálkozás, alvás, mozgásigény) és lelki szükségleteinek (szeretet, biztonság, tudásvágy, tisztelet, önmegvalósítás) bemutatásán és ismertetésén kívül az e-tananyag kitér:

 az anya-gyermek kapcsolat fontosságára

 a minőségi együtt töltött idő fontosságára

 a családi stressz hatására a kisgyermekekre, ezen belül a stressz tüneteire

 valamint a nagycsaládok előnyeire a kisgyermekek szempontjából.

 

21. századi női szerepkörök

 

Az e-tananyagban először a 20. századi női szerepköröket ismerteti, kitérve arra, hogy a háztartás vezetése mellett ebben az időszakban kezdett el növekedni a nők iskolázottságának és képzettségének szintje.

Ma már a nők sokkal képzettebbek, önállóbbak, ebből következik, hogy határozottabbak, ambíciózusabbak, mint például 30 évvel ezelőtt. Különböző új női csoportok alakultak ki napjainkra (élménykereső, karrier-nő, új háziasszony, modern amazon, tigrisnő, öko-spiritiszta).

Az e-tananyag kitér a nők számára alapított programokra és díjakra is, és útmutatást ad a különböző női szerepkörökben való helytállásra, és a szerepkörök egyensúlyának megteremtésére.

 

Szülői kommunikáció fejlesztése

 

Az e-tananyag a kommunikáció jelentőségének ismertetésével kezdődik, mely minden emberi kapcsolat alapja.

A Gordon-módszer az egyik legismertebb kommunikációs technika, amely többek között a szülő-gyermek kapcsolatban felmerülő problémahelyzetek felismerésére és a konfliktusok eredményes kezelésére szolgál.

A szülői kommunikáció minden korban más tényezőkön alapul, így az e-tananyag külön-külön kitér a kisgyermekkel, általános iskolás gyermekkel és a kamaszkorú gyermekkel történő kommunikáció sajátosságaira.

 

 

Szülői feladatok ismertetése

 

A témán belül a tananyag az anyai és apai feladatokat külön ismerteti. Míg az anya adja a gondoskodást, megértést, addig az apa a férfimodell a gyerekek számára.

Ma már ismert a dolgozó anyaszerep is, hiszen egyre elterjedtebb a gyermeket nevelő anyák munkavállalása.

Emellett az apák egyre nagyobb részvétele a gyermeknevelésben is hozzájárul a hagyományos szerepkörök átalakulásához.

A témában feldolgozásra került az anyagi biztonság és a gyerekkel töltött idő közötti egyensúly kialakítása, illetve a családi szokások szerepe a kisgyermekek életében.

 

 

 

Család és munka összeegyeztetése

 

A munka-magánélet egyensúlya, harmóniája nélkül elképzelhetetlen a teljes, aktív, egészséges élet.

A gyermek születése után nagyrészt még mindig az anyuka megy GYES-re a babával. A munkába való visszatérés esetén viszont segítség nélkül nehezen boldogulhat a család.

A közhiedelemmel ellentétben a férfiak sem mentesülnek a két életterület összeegyeztetésének nehézségei alól.

Több lehetőség is van a munka és a magánélet összehangolására, melyek a szülők segítségére lehetnek, például családbarát munkahelyek, atipikus foglalkoztatás.

John Coleman, amerikai szerző újfajta megközelítésében mutatjuk be a munka és a család kapcsolatát az e-tananyagunk végén.

 

Atipikus foglalkoztatási formák ismertetése

Az atipikus foglalkoztatás egy gyűjtőfogalom, amely alá mindazokat a foglalkoztatási formák tartoznak, melyek egy vagy több elemükben eltérnek a hagyományos (általában heti 40 órás, határozatlan idejű alkalmazotti, munkahelyen végzett munkát jelentő) munkaviszonytól. Az e-tanyagok ezen foglalkoztatási formákat ismerteti. Ezek a foglalkoztatási formák segítségre lehetnek a munka és magánélet összehangolásában, illetve a kisgyermekes anyukák visszatérésében a munkaerőpiacra.

• Főbb atipikus foglalkoztatási formák

 Részmunkaidős foglalkoztatás

 Távmunka

 Munkakör-megosztás (job-sharing)

 Kötetlen munkaidő (rugalmas munkarend)

 Alkalmi munkavégzés

Családi életciklusok és várható krízisei

Az életciklus-váltások komoly lélektani terheket rónak a családtagokra, és a következő életszakasz boldogsága vagy boldogtalansága azon is múlik, hogy miként tudják ezt a krízist közösen megoldani.  A generációk eltávolodása miatt sajnos a fiatalok egyre kevesebb családi mintával rendelkeznek a családi életciklusokról.

A szakirodalomban több családi életciklus-modell ismert. E-tananyagunkban a Hill-Rodgers modellt vettük alapul a családi életciklusok bemutatásához és az azokban mutatkozó várható krízisekhez, mely a családi élet fejlődését nyolc szakaszra bontja. Az e-Tananyagban ismertjük a várható problémákat és azok megoldási lehetőségeit.

 

Nagyszülők generációja

 

A nagyszülők generációja című e-tananyagunk a nagyszülő szerepkörök ismertetésével kezdődik. Manapság a nagymama ritkán ősz hajú, fájós lábú-hátú, csoszogva szuszogva közlekedő idős személy.  Ennek ellenére nem szabad egy percre sem megfeledkezni arról, hogy a nagypapa és a nagymama idősebb emberek.

A generációk közötti különbségek olykor jelentős különbségek lehetnek. Azonban törekedni lehet a különbségek megismeréséhez, illetve az alkalmazkodáshoz szükséges információ megszerzésére. Ma már kevesebb időt töltenek egymással a családtagok, ritkábbak a nagycsaládi együttélések, mint régebben. Éppen ezért került bemutatásra néhány olyan módszer, mely alkalmas arra, hogy a generációk közötti szakadékot áthidaljuk nagyszülők és unokák között. A generációk közötti mélyebb kapcsolat valamennyi családtag számára jelentős érzelmi és életvezetési előnyökkel jár.

 

 

 

 

Amennyiben hasznosnak találja a fenti témákban tartandó rendezvényeinket a következő oldalon feltüntetett elérhetőségeink bármelyikén részletes tájékoztatást biztosítunk.

 

A projekt keretén belül egyéni tanácsadásokat is biztosítunk, ahol egyéni problémák megoldásában is közreműködünk.

 

Tanácsadásaink, rendezvényeink folyamatosan kerülnek megszervezésre 2019. október 31. napjáig.

 

Projektünket az Emberi Erőforrások Operatív Program támogatásával valósítjuk meg, így programjaink díjmentesek a résztvevők számára.

 

 

 

 

Kapcsolat:

 

Rendezvényeinkről, tanácsadásainkról az alábbi elérhetőségeken adunk részletes tájékoztatást, illetve itt igényelhető a projekt díjmentes e-Tananyagai is.

 

Mazsola Csana Nonprofit Kft.

Cím: Debrecen, Kút utca 34.

Debrecen, Magyar u. 17.

Telefon: Vadai Mónika, 06 70 703 7912

Honlap: www.tipegobolcsi.hu

Email: mazsolavedohalo@gmail.com

           vadaimoni@gmail.com

Védőháló a
családokért

Nem számít, milyen ellenségesnek tűnik a világ, egy szerető család a biztonság, a védelem és a gondoskodás fészke marad. 

(Deepak Chopra)

 

„Harmonikus családi élet” – helyi igényekre alapuló komplex családtámogatási programsorozat megvalósítása és e-Tananyag kidolgozása

Mazsola Csana Oktatási és Nevelési Nonprofit Kft.-nél

 

 

Rólunk:

 

A Mazsola Csana Nonprofit Kft. Debrecen egyik legnagyobb családi napközi hálózatát alakította ki az elmúlt években, mindemellett rendszeresen tart szülésfelkészítő tanfolyamokat, szoptatási és gyermeknevelési tanácsadást, valamint munka és magánélet tanácsadással is segíti a családokat. 2010-ben hoztuk létre az első két családi napközinket:

Fecsegő Családi Napközi

 Tipegő Családi Napközi

Pár év múlva kialakításra került az:

 Eszterlánc Családi Napközi

Mindhárom napközinkbe 20 hetes kortól várjuk a gyermekeket, általánosságban 3 éves korig, de szeretettel várunk minden gyermeket, aki még nem töltötte be az 5. életévét.

 

 

 

Mivel alaptevékenységeink során sok családdal kerülünk kapcsolatba, elmondható, hogy a helyi családok és édesanyák mindennapi nehézségeit közvetlen közelről ismerjük, részletes információink vannak arról, hogy mi tántorítja el a családokat a két vagy három gyermek vállalásától, mi ingatja meg leginkább a család stabilitását, milyen munkahelyi és egzisztenciális nehézségekkel kell megküzdeniük.

Célunk, hogy olyan módszertanokat dolgozzunk ki, amelyek:

 egyénre szabott tanácsokkal

 helyi problémákra választ adó e-tananyaggal

 workshopokon és kiscsoportos tanácsadásokon keresztül

segítik a családok hétköznapjait.

                                       

 

Programjaink:

 

Egyéni tanácsadások, workshopok, rendezvények szervezése az alábbi témákban:

 fiatalok családi életre való felkészítése

 gyermeknevelés, kisgyermekgondozás

 nők és fiatalok társadalmi esélyegyenlőségének javítása

 család és munka összeegyeztetését segítő tanácsadás

 közösségépítő programok szervezése

 sajátos vagy nehéz helyzetben levő családok segítése

 

Fiatalok családi életre való felkészítése

 

Régen a generációk még szorosabban együtt éltek, illetve az egyházak is el tudták látni a házasságra való felkészítő feladatokat.

Napjainkban azonban mindkét szerepkör csökkent, így a családok/házaspárok magukra maradtak a problémájukkal és nincs, aki átsegítse őket a házasság természetes változásain.

 

 

A stabil házasság egyik alapja a felkészültség. A stabil házasság pedig kiegyensúlyozott környezetet teremt a gyermekek felneveléséhez, akik megfelelő testi, lelki egészségben tudnak így fejlődni. Így a következő generációk számára is megalapozzák a pozitív jövőt.

 

 

Gyermekneveléssel, kisgyermekgondozással kapcsolatos tanácsadások

 

A gyermeknevelés, illetve a kisgyermekgondozás témakör projektünk alappillére, hiszen cégünk tevékenységi köre alapján ebben van a legtöbb tapasztalatunk.

 

Nem egyszer tapasztaltuk, hogyha egy kisgyermek fejlődése jelentősen eltér a kortársaitól, akkor jellemzően egy családon belüli krízist kell megoldani és nem a gyermek külön fejlesztését.

 

 

Nők és fiatalok társadalmi esélyegyenlőségének javítása/

a nők és a férfiak közötti harmonikus együttműködés előmozdítását szolgáló programok

 

A nők munkaerőpiaci esélyegyenlőségét tekintve a hagyományos nemi szerepeket éríntő felfogás következtében a gyermekvállalás –nevelés a nők életpályáját kedvezőtlenül befolyásolja, szűkíti térbeni és időbeli mozgásterüket. A nemekhez kötődő sztereotípiák szerint a nőket tulajdonságaik és motivációik elsődlegesen az otthoni feladatok ellátására predesztinálják, míg a férfiak rendeltetése és célja a családról való anyagi gondoskodás. Ezek hatására a nők megbecsültsége alacsonyabb a munka világában és aránytalan az otthoni munkamegosztás.

 

Célunk, hogy segítsük a hozzánk forduló családokat a fenti sztereotípiák leküzdésében és a családban a férfi-női szerepek egyensúlyának megteremtésében.

 

Család és munka összeegyeztetését segítő tanácsadás

 

A párkapcsolati és családi problémák hátterében a munka és magánélet közötti kiegyensúlyozatlanság is gyakran felszínre kerül.

Azok, akiknek fontos a család, nehezen viselik a munka és a magánélet egyensúlyának hiányát.

Ahhoz, hogy a munkavállalói szerep mellett a házastársi, szülői, testvéri, vagy baráti kapcsolatokban is jól tudjon működni valaki, komoly tudatosság és támogatás szükséges.

Ha a magánélet történései háttérbe szorulnak, akkor az olyan stresszes állapotot generál hosszútávon, ami aztán a munkavégzésre is negatívan hat.

Számos kutatás igazolta már, hogy a kiegyensúlyozott párkapcsolatban élők kevésbé betegszenek meg, jobban tudnak a munkahelyi feladatokra is koncentrálni.

 

Családi közösségépítési programok szervezése/generációk közötti együttműködések

 

„Bezzeg az én időmben!” Ez a mondat gyakran hagyja el az ember száját abban az esetben, ha valami általuk elfogadhatatlan vagy sok esetben csak egyszerűen ismertelen dolgot vélnek felfedezni a fiatalabb korosztály körében.

A generációk közötti szakadék kialakulásának rengeteg oka lehet, többek között az eltelt idő alatt végbement társadalmi és kulturális változások vagy olyan technikai eszközök megjelenése, amelyek gyökeresen átalakították az emberek addigi megszokott életét.

A korosztályok közötti különbségek az élet majdnem minden területén megmutatkoznak. Programjainkkal igyekszünk közelebb hozni a generációkat a családon belül.

 

Sajátos vagy nehéz helyzetben levő családok segítése

 

Napjainkban nagyon ritka a probléma vagy konfliktus nélkül élő, hagyományos családmodell. A család egy dinamikus egység, amely folyamatosan változik és különböző szakaszokon megy keresztül.

Az állandó változási folyamat két irányból eredhet: külső tényezőkből (munkahelyváltás,

munkanélküliség, költözés), belső hatásokból (gyermekszületés, válás, devianciák megjelenése a családban).

A válások következtében egyre gyakoribbak az ún. patchwork/mozaik családok, ahol a családi szerepek nem egyértelműek.

Az új családi felállásba került családtagoknak nehézséget jelent megtalálni a helyüket ebben az új formában.

A devianciák megjelenése (leggyakrabban alkoholizmus) szintén felborítja a családok egyensúlyát.

KIDOLGOZOTT E-TANANYAGAINK A PROJEKT TÉMAKÖREIHEZ KAPCSOLÓDÓAN

 

„A Harmonikus családi élet helyi igényekre alapuló komplex családtámogatási programsorozat megvalósítása és e-tananyag kidolgozása” című projektünk része olyan e-Előadásanyagok kidolgozása, melyek tartalma a projekt során megtartott tanácsadások és workshopok tapasztalatai alapján kerültek kidolgozásra, azonban önállóan is jól használható és átlátható információforrás az érdeklődök számára. A projekt során összesen 35 db e-tananyag kerül kidolgozásra, melyek közül már 8 db elkészítésre került. Az alábbi részben ezen kidolgozott e-tananyagok témáit mutatjuk be röviden, melyet minden érdeklődő számára díjmentesen bocsájtunk rendelkezésre.

 

Gyermekek testi-lelki szükségletei

 

A gyermekek testi szükségleteinek (életkornak megfelelő táplálkozás, alvás, mozgásigény) és lelki szükségleteinek (szeretet, biztonság, tudásvágy, tisztelet, önmegvalósítás) bemutatásán és ismertetésén kívül az e-tananyag kitér:

 az anya-gyermek kapcsolat fontosságára

 a minőségi együtt töltött idő fontosságára

 a családi stressz hatására a kisgyermekekre, ezen belül a stressz tüneteire

 valamint a nagycsaládok előnyeire a kisgyermekek szempontjából.

 

21. századi női szerepkörök

 

Az e-tananyagban először a 20. századi női szerepköröket ismerteti, kitérve arra, hogy a háztartás vezetése mellett ebben az időszakban kezdett el növekedni a nők iskolázottságának és képzettségének szintje.

Ma már a nők sokkal képzettebbek, önállóbbak, ebből következik, hogy határozottabbak, ambíciózusabbak, mint például 30 évvel ezelőtt. Különböző új női csoportok alakultak ki napjainkra (élménykereső, karrier-nő, új háziasszony, modern amazon, tigrisnő, öko-spiritiszta).

Az e-tananyag kitér a nők számára alapított programokra és díjakra is, és útmutatást ad a különböző női szerepkörökben való helytállásra, és a szerepkörök egyensúlyának megteremtésére.

 

Szülői kommunikáció fejlesztése

 

Az e-tananyag a kommunikáció jelentőségének ismertetésével kezdődik, mely minden emberi kapcsolat alapja.

A Gordon-módszer az egyik legismertebb kommunikációs technika, amely többek között a szülő-gyermek kapcsolatban felmerülő problémahelyzetek felismerésére és a konfliktusok eredményes kezelésére szolgál.

A szülői kommunikáció minden korban más tényezőkön alapul, így az e-tananyag külön-külön kitér a kisgyermekkel, általános iskolás gyermekkel és a kamaszkorú gyermekkel történő kommunikáció sajátosságaira.

 

 

Szülői feladatok ismertetése

 

A témán belül a tananyag az anyai és apai feladatokat külön ismerteti. Míg az anya adja a gondoskodást, megértést, addig az apa a férfimodell a gyerekek számára.

Ma már ismert a dolgozó anyaszerep is, hiszen egyre elterjedtebb a gyermeket nevelő anyák munkavállalása.

Emellett az apák egyre nagyobb részvétele a gyermeknevelésben is hozzájárul a hagyományos szerepkörök átalakulásához.

A témában feldolgozásra került az anyagi biztonság és a gyerekkel töltött idő közötti egyensúly kialakítása, illetve a családi szokások szerepe a kisgyermekek életében.

 

 

 

Család és munka összeegyeztetése

 

A munka-magánélet egyensúlya, harmóniája nélkül elképzelhetetlen a teljes, aktív, egészséges élet.

A gyermek születése után nagyrészt még mindig az anyuka megy GYES-re a babával. A munkába való visszatérés esetén viszont segítség nélkül nehezen boldogulhat a család.

A közhiedelemmel ellentétben a férfiak sem mentesülnek a két életterület összeegyeztetésének nehézségei alól.

Több lehetőség is van a munka és a magánélet összehangolására, melyek a szülők segítségére lehetnek, például családbarát munkahelyek, atipikus foglalkoztatás.

John Coleman, amerikai szerző újfajta megközelítésében mutatjuk be a munka és a család kapcsolatát az e-tananyagunk végén.

 

Atipikus foglalkoztatási formák ismertetése

Az atipikus foglalkoztatás egy gyűjtőfogalom, amely alá mindazokat a foglalkoztatási formák tartoznak, melyek egy vagy több elemükben eltérnek a hagyományos (általában heti 40 órás, határozatlan idejű alkalmazotti, munkahelyen végzett munkát jelentő) munkaviszonytól. Az e-tanyagok ezen foglalkoztatási formákat ismerteti. Ezek a foglalkoztatási formák segítségre lehetnek a munka és magánélet összehangolásában, illetve a kisgyermekes anyukák visszatérésében a munkaerőpiacra.

• Főbb atipikus foglalkoztatási formák

 Részmunkaidős foglalkoztatás

 Távmunka

 Munkakör-megosztás (job-sharing)

 Kötetlen munkaidő (rugalmas munkarend)

 Alkalmi munkavégzés

Családi életciklusok és várható krízisei

Az életciklus-váltások komoly lélektani terheket rónak a családtagokra, és a következő életszakasz boldogsága vagy boldogtalansága azon is múlik, hogy miként tudják ezt a krízist közösen megoldani.  A generációk eltávolodása miatt sajnos a fiatalok egyre kevesebb családi mintával rendelkeznek a családi életciklusokról.

A szakirodalomban több családi életciklus-modell ismert. E-tananyagunkban a Hill-Rodgers modellt vettük alapul a családi életciklusok bemutatásához és az azokban mutatkozó várható krízisekhez, mely a családi élet fejlődését nyolc szakaszra bontja. Az e-Tananyagban ismertjük a várható problémákat és azok megoldási lehetőségeit.

 

Nagyszülők generációja

 

A nagyszülők generációja című e-tananyagunk a nagyszülő szerepkörök ismertetésével kezdődik. Manapság a nagymama ritkán ősz hajú, fájós lábú-hátú, csoszogva szuszogva közlekedő idős személy.  Ennek ellenére nem szabad egy percre sem megfeledkezni arról, hogy a nagypapa és a nagymama idősebb emberek.

A generációk közötti különbségek olykor jelentős különbségek lehetnek. Azonban törekedni lehet a különbségek megismeréséhez, illetve az alkalmazkodáshoz szükséges információ megszerzésére. Ma már kevesebb időt töltenek egymással a családtagok, ritkábbak a nagycsaládi együttélések, mint régebben. Éppen ezért került bemutatásra néhány olyan módszer, mely alkalmas arra, hogy a generációk közötti szakadékot áthidaljuk nagyszülők és unokák között. A generációk közötti mélyebb kapcsolat valamennyi családtag számára jelentős érzelmi és életvezetési előnyökkel jár.

 

 

 

 

Amennyiben hasznosnak találja a fenti témákban tartandó rendezvényeinket a következő oldalon feltüntetett elérhetőségeink bármelyikén részletes tájékoztatást biztosítunk.

 

A projekt keretén belül egyéni tanácsadásokat is biztosítunk, ahol egyéni problémák megoldásában is közreműködünk.

 

Tanácsadásaink, rendezvényeink folyamatosan kerülnek megszervezésre 2019. október 31. napjáig.

 

Projektünket az Emberi Erőforrások Operatív Program támogatásával valósítjuk meg, így programjaink díjmentesek a résztvevők számára.

 

 

 

 

Kapcsolat:

 

Rendezvényeinkről, tanácsadásainkról az alábbi elérhetőségeken adunk részletes tájékoztatást, illetve itt igényelhető a projekt díjmentes e-Tananyagai is.

 

Mazsola Csana Nonprofit Kft.

Cím: Debrecen, Kút utca 34.

Debrecen, Magyar u. 17.

Telefon: Vadai Mónika, 06 70 703 7912

Honlap: www.tipegobolcsi.hu

Email: mazsolavedohalo@gmail.com

           vadaimoni@gmail.com