Sok gyerekes családok

Sok gyerekes családok

Sokgyermekes
családok

Mazsola Csana Oktatási és Nevelési Nonprofit Kft.

EFOP-1.2.1-15-2016-01010

„Harmonikus családi élet – Helyi igényekre alapuló komplex családtámogatási programsorozat megvalósítása és e-Tananyag kidolgozása”

„Nem számít, milyen ellenségesnek tűnik a világ, egy szerető család a biztonság, a védelem és a gondoskodás fészke marad.”

  • Melyik a preferált családmodell?

  • Nagycsaládok előnyei, hátrányai

  • Családok számára igénybe vehető kedvezmények, támogatások

Melyik a preferált családmodell?

Manapság a többgyermekes családmodell helyett az egygyermekes családmodell lett az általános.

Nagyszüleink generációja még „lenézte” azokat, akiknek egy gyereke volt. Ma már elfogadott az a család-típus, a megítélés nem negatív.

Ma már a gyerekek fele egykeként nő fel, vagy a válások magas aránya miatt, a testvérét heti 1 nap látja, mert ő a másik szülővel él.

Az anyagi okok is hozzájárulnak ahhoz, hogy a szülők ma már csak egy gyereket vállalnak, úgy gondolják annak az egynek mindent meg tudnak adni.

Mivel a nők ma már a karrierjükre is koncentrálnak, ezért a szülés után szeretnének a munkaerő piacra visszatérni. Ha kevesebb gyereket szülnek, hamarabb vissza tudnak menni dolgozni.

Nagyszüleink korában még az volt az általános, hogy a nők otthon voltak, a háztartást vezették, nem kellett visszasietniük a munkahelyükre, így több gyereket tudtak vállalni.

NAGYCSALÁDOK ELŐNYEI, HÁTRÁNYA

  • IÁltalánosságban elmondható, hogy ha sokan vannak testvérek egy családban, az pozitívan hat a gyermekekre.

  • A ruhák és iskolaszerek újból felhasználhatók, leginkább abban az esetben, ha a gyerekek azonos neműek és ugyanabban az évszakban születnek.

  • Egészségmegőrzés szempontjából is jó hatással vannak egymásra a gyerekek – védelmet nyújtanak egymásnak több betegség ellen, például: nátha, allergia stb.

  • A nagycsaládban felnőtt gyerekeknél kisebb a depresszió kialakulásának esélye

  • A gyerekek kevésbé hajlamosak az elhízásra

  • Aki testvérek között nő fel, hamarabb szocializálódik, megtanul osztozkodni, felelősséget vállalni.

  • A nagycsaládban felnőtt gyerekek jobb szociális készségekkel rendelkeznek, hiszen gyermekkorukban is már több emberrel vannak körülvéve, mint az egykék.

  • Ennek köszönhető az is, hogy közeli emberi kapcsolatokat alakítanak ki.

  • Kevésbé jellemző rájuk, hogy később elválnak

  • A sok testvér állandó társaságot, barátságot, támogatást jelent, amiért egész életükben hálásak lehetnek.

  • Az a hiedelem áll fenn, hogy a második, harmadik vagy későbbi gyerekeknek az idősebb testvérei motivációt jelentenek, hogy megtanuljon járni, beszélni, szobatiszta legyen stb.

  • Mivel minden gyerek más, ezért egyáltalán nem biztos, hogy a fiatalabb testvér – főleg, ha nagy korkülönbség van köztük – mindenben le fogja másolni idősebb testvére fejlődését.

  • Ettől függetlenül a későbbiekben a kisebb testvér sokat tanulhat a nagyobb testvéreitől, ami a szülők számára megkönnyebbülés lehet.

  • A sokgyermekes családok előnyei még, hogy időskorban a szülők több szeretetet, támogatást kapnak vissza gyerekeiktől, unokáiktól.

CSALÁDOK SZÁMÁRA IGÉNYBE VEHETŐ KEDVEZMÉNYEK, TÁMOGATÁSOK

Családi adókedvezmény

A családi kedvezmény a kedvezményezett eltartott után jár.

Családi járulékkedvezmény

A családi járulékkedvezményt csak az érvényesítheti, aki a társadalombiztosítási jogszabályok alapján biztosítottnak minősül.

Anyasági támogatás

Az anyasági támogatás minden születő gyermek után a szülő számára egyszeri alkalommal járó támogatás.

Családi pótlék

A családi pótlék minden gyermek után a szülők számára havi rendszerességgel járó ellátás

Étkezési térítési kedvezmény

Bölcsődés, óvodás és köznevelési intézményben tanuló gyermekek számára az évközbeni intézményi étkezéshez nyújtott kedvezmény.

Gyermekgondozási díj (GYED)

Keresetfüggő, előzetes munkavégzéshez kötött, havi pénzbeli támogatás

Gyermekápolási táppénz

A munkavállaló szülőnek 12 éven aluli gyermeke betegsége időtartama alatt járó ellátás.

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

Olyan jogosultság, amely a család jövedelmi helyzete alapján természetbeni ellátásokat, kedvezményeket biztosít.

Gyermekgondozást segítő ellátás

Egy gyermek esetén a támogatás havi összege azonos az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegével.

Csecsemőgondozási díj (CSED)

A szülési szabadság idejére járó, keresetfüggő, előzetes munkavégzéshez, illetve biztosítási jogviszonyhoz kötött havi pénzbeli támogatás.

Babaváró támogatás (babaváró hitel)

A fiatal házasok 10 millió forintos, kamatmentes személyi kölcsönre jogosultak 2019. július 1-től.

Családi otthonteremtési kedvezmény (CSOK)

A CSOK vissza nem térítendő állami támogatás, amely az otthonteremtést segíti.

Gyermekek után járó szabadság

A munkavállaló 16 éven aluli gyermeke(i) után járó fizetett szabadság az alapszabadság mellett.

Jogosult:

Minden munkaviszonyban álló szülő. Szülőnek számít:

  • a vér szerinti és az örökbefogadó szülő, továbbá az együtt élő házastárs,

  • aki a saját háztartásában élő gyermeket örökbe kívánja fogadni, és az erre irányuló eljárás már folyamatban van,

  • a gyám,

  • a nevelőszülő és a helyettes szülő.

Gyermeknevelési támogatás (GYET)

Nagycsaládosok számára, a legkisebb gyermek 3-8 éves koráig havonta járó támogatás.

Az a szülő vagy gyám jogosult rá, aki háztartásában három vagy több kiskorú gyermeket nevel.

Megszűnik a jogosultság, ha a legidősebb gyermek betölti a 18. életévét és ezzel a gyermekek száma három alá csökken.

Tankönyvtámogatás

A köznevelésben részt vevő gyermekek ingyenes tankönyvhöz juttatása.

A 2017/2018. tanévtől kezdve ingyenes tankönyvre jogosultak az általános iskola valamennyi évfolyamának (1-8. évfolyam), valamint a középiskola első évfolyamának tanulói (9. évfolyam). Ezen kívül az összes többi évfolyamban a tankönyvek ingyenesen állnak rendelkezésre, ha a gyermek….

  • tartósan beteg,

  • a szakértői bizottság véleménye alapján fogyatékosnak vagy halmozottan fogyatékosnak minősül,

  • három vagy több kiskorú, illetve eltartott gyermeket nevelő családban él,

  • nagykorú és saját jogán iskoláztatási támogatásra jogosult,

  • rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy

  • gyermekvédelmi gondoskodás keretében nevelésbe vették vagy utógondozói ellátásban részesül.

A tanácsadáson résztvevő kisgyermekes szülők általános problémája, hogy abban a családban, ahol több kisgyermek is van, a gyerekek között kialakuló konfliktusok miatt nehezebbek a mindennapok. Ha a gyerekek például különböző játékokat kapnak, kezdődik a veszekedés, hogy melyik kié legyen.

A szakértői tanács az, hogy nem minden esetben kell belefolyni a gyerekek közötti vitába, hagyni kell, hogy ők maguk oldják meg azokat. Ha a szülő igazságot oszt, akkor legalább az egyik gyerek sérülni fog.

http://ragaszkodjhozza.hu/fogantatas/nagy-csalad-nagy-orom-177