Muszáj válni?

Muszáj válni?

Muszáj válni?

Mazsola Csana Oktatási és Nevelési Nonprofit Kft.

EFOP-1.2.1-15-2016-01010

„Harmonikus családi élet – Helyi igényekre alapuló komplex családtámogatási programsorozat megvalósítása és e-Tananyag kidolgozása”

„…könnyű a gyógyítás a baj elején, noha nehéz a felismerés, míg az idő múltával, ha nem ismerik fel és nem gyógyítják, könnyű lesz a bajt megállapítani, de sokkalta nehezebb az egészséget helyreállítani.”

  • Válási statisztikák

  • Problémák és megoldásaik

  • A válás jogi folyamata

  • A válás hatása a gyerekekre

VÁLÁSI STATISZTIKÁK

Válások számának alakulása Magyarországon:

Forrás: KSH, Statisztika tükör

Az ezer fennálló házasságra jutó válások alakulása:

  • 1946-1987 között a válások száma 3,5-szerezése nőtt, míg az ezer fennálló házasságra jutó érték kisebb mértékben, 2,8-szorosára nőtt

  • 1900-as években stabilizálódott a válások száma

  • 2010-től indult csökkenésnek

  • 1990-es évek elejétől az ezer fennálló házasságra jutó válások száma növekedésnek indult és 2008-ban érte el a maximumot: ebben az évben 1000 db fennálló házasságra 12,5 válás jutott

Forrás: KSH, Statisztika tükör

  • Megfigyelhető, hogy míg régebben fiatalabb korukban váltak a házasok, ma már a nőkre és férfiakra is az a leginkább jellemző, hogy 40 éves koruk után válnak el.

  • Ennek oka, hogy manapság kitolódik a házasság, ezért a válás is később következik be.

  • Míg 1990-ben elvált nők átlagosan 11,3 évig voltak házasok, 2017-ben ez a szám 15,4 év. Ez az arány a férfiak esetében is jellemző, tehát nő a házasságban eltölt idő.

  • A válások 87%-ban a felek az első házasságukat kötötték meg, viszont iskolai végzettség szerint az érettségizett vagy diplomás felek gyakrabban válnak el.

  • Megfigyelhető, hogy a feleségek kétszer akkora arányban kezdeményezik a válást, mint a férfiak.

  • Elkötelezettség hiánya

  • Hűtlenség

  • Nem megfelelő kommunikáció

  • Anyagi problémák

  • Irreális elvárások a partnerrel kapcsolatban

  • Elhidegülés

  • Alkoholizmus, drogfüggőség

PROBLÉMÁK ÉS MEGOLDÁSAIK

A válás egyik leggyakoribb ok a hűtlenség.

Sok tényezőtől függ, hogy egy kapcsolat a megcsalás után megmenthető-e: a felek kötődöttségétől, elkötelezettségtől, a szülőktől vett mintáktól, a kapcsolat mélységétől stb.

Hasznos megoldás lehet a próbaválás, amely során kipróbálhatják milyen egymás nélkül élni és rájöhetnek, hogy milyen fontos számukra a másik.

A nem megfelelő kommunikáció felléphet külön problémaként, de a hűtlenség elöljárója is lehet.

Ha az egyik fél úgy érzi, hogy nem tudja elmondani a másiknak az érzéseit, a vágyait, akkor valaki más karjába menekül.

Érdemes nyíltan kommunikálni, ha segítség nélkül ez nem megy, egy pszichológus vagy párterapeuta is segíthet.

Az elhidegülés visszafordítása felismeréssel kezdődik.

Ahhoz, hogy újra ugyanolyan szerelemmel fordulj a párod belé, magadban kell megkeresned a szerelmes fiatalt, aki még ott él a lelked mélyén! Nyitottnak lenni örömet okoz, ez az első lépés.

A másik a tudatos munka, mellyel a párodban újra fellángol a vágy.

Tippek az elhidegülés visszafordítására:

  • Törődj magaddal és élvezd az életet, magad miatt!

  • A hazaérkezésekor figyelj rá, öleld meg!

  • Ne emlegesd a hibáit!

  • Lepd meg kis meglepetésekkel – egy cetli a zsebébe, egy kis csoki meglepinek.

  • Találj ki programot magatoknak gyerek nélkül!

Mivel minden ember más, ezért van olyan, aki állandóan spórol, más szívesen költekezik. A párkapcsolatokban gyakran lehet ebből probléma.

Ebben is meg kell próbálni közös nevezőre jutni, olyan megoldást találni, ami mindkét félnek megfelelő.

Ha a változtatás nem megy, egy őszinte beszélgetés segíthet a párodnak megérteni, hogy miért olyanok a költekezési szokásaid, amilyenek.

A túlzott alkoholfogyasztás azoknál alakul ki, akik valamilyen érzelmi hiányt akarnak pótolni. Stresszkezelési problémákra utal, hogy nem tud egy problémát megoldani.

Ha valamelyik szülő alkoholista, az a gyerekben is mély lenyomatot hagy.

Ha a párunkon azt vesszük észre, hogy egyre többször és többet iszik, érdemes vele leülni beszélgetni.

Az ilyen beszélgetés alkalmával figyelni kell rá, hogy az alkoholizálásra alkalmas fél józan legyen.

Nem szabad vádaskodni, azt támadásnak veszi.

Hallgassuk meg, kérdezzük az érzéseiről.

Ha kiderül, hogy a párunk negatív érzelmeihez mi is hozzájárulunk, vállaljuk a felelősséget, kérjünk bocsánatot.

A beszélgetés során az empátia, odafigyelés segítheti a probléma megoldását.

A VÁLÁS JOGI FOLYAMATA

1.) Válókereset beadása

A válóper a keresetlevél beadásával történik. Ebben lehet kérni a házasság felbontását, a gyermekek elhelyezését, tartásdíjat, láthatást, egyéb vagyoni igényeket.

2.) Első tárgyalás

A felperesnek (aki megindította az eljárást) mindenképpen részt kell vennie rajta, különben beszüntetik az eljárást. Itt lehet a kérelmet fenntartani, módosítani.

3.) További tárgyalások

Ha a felek nem békülnek ki, vagy nem egyeznek meg a közös kérdésekben és van közös gyermekük, akkor halasztási időszakkal folytatódik a válóper. Ebben a 3 hónapban kell kérelmezniük a feleknek az eljárás folytatását. Ha nem teszik, a bíróság beszünteti az eljárást, békülésnek veszi.

A további tárgyalásokon a bíróság konkrétan foglalkozik a vitás kérdésekkel.

4.) Befejezés

A házasság felbontásáról a bíróság ítélettel határoz. A házasság akkor szűnik meg, amikor az ítélet jogerőre emelkedik.

Vagyonmegosztás

Vagyonmegosztási szerződést a házasság fennállása alatt és a felbontáskor is lehet kötni.

A házasságkötés során létrejön a házastársi vagyonközösség, amelynek része minden ingatlan és ingóság, amit a házasság alatt külön-külön vagy együtt szereztek a felek.

A megosztásnál a házasság felbontásakor fennálló állapotot kell figyelembe venni.

A vagyonmegosztás történhet peren kívül, bíróság bevonása nélkül is.

Gyermekelhelyezés

A szülők szétválása leginkább a gyerekeket viselheti meg, magatartásbeli problémák, szorongás, agresszió, többféle negatív változás léphet elő.

Ha a gyerekben a válás hatására fellépő feszültséget a szülők nem tudják rövid időn belül feloldani, a gyerek egész életében visszaköszönhet ennek az eredménye, negatív irányba befolyásolva személyiségét.

Gyermekelhelyezés

A gyerekek vágya, hogy családban nőjenek fel, úgy, hogy érezzék mindkét szülő támogatását. Ezért a gyermekelhelyezés során annál a szülőnél kell elhelyezni a gyereket, aki alkalmas a nevelésére és nem korlátozza a másik szülő és a gyerek kapcsolatát, nem hangolja a gyereket a másik szülő ellen.

A VÁLÁS HATÁSA A GYEREKEKRE

A szülők a gyerekeikért és azok jövőbeli kapcsolataikért felelősek. Ha egy párkapcsolati problémát közösen sikerült megoldani, az hiteles lesz a gyerekek számára.

Viszont ha egy hosszú házasságtörésről beszélünk, ahol állandó a hadakozás, a gyereknek azt mutatja, hogy a kapcsolati problémákért mindig más a felelős és ő mindig is áldozat lesz. Neki nincs felelőssége ezek kialakulásában.

Kutatások mutatják, hogy ha a szülők monogám kapcsolatban élnek, az a legjobb a gyerek számára.

Viszont ha a szülők gyűlölik egymást, akkor az a gyerekre nagyon rossz hatással lesz.

Sok válás során – és még a házasság alatt is – a gyerek lesz az, akit az egyik szülő eszközül használ, hogy a másiknak ártson.

Amikor a gyerek rájön, hogy ebben a helyzetben eszközként használják, gyakran fejlődésének korábbi szakaszába esik vissza: ágyba vizel, romlik iskolai teljesítménye, korához nem illő beszédstílust használ. Idősebb gyerekek eléri, hogy jó teljesítményért mindkét szülő részéről kapjon valamit.

Ha egy gyerek szülei válása miatt magatartászavaros lesz, annak 3 fő oka van:

  • Válás miatt kialakult feszültség

  • A gyereket egyedül nevelő szülő az új helyzetben nehezen tud fegyelmezni, törődni gyerekével

  • A gyereket egyedül nevelő szülő nem tudja feldolgozni a válás tényét. Ilyenkor magányát és bosszúságát a gyerekre vetíti, ami a gyerek személyiségében súlyos kárt okoz.

Ha egy gyerek szülei válása miatt magatartászavaros lesz, annak 3 fő oka van:

  • Válás miatt kialakult feszültség

  • A gyereket egyedül nevelő szülő az új helyzetben nehezen tud fegyelmezni, törődni gyerekével

  • A gyereket egyedül nevelő szülő nem tudja feldolgozni a válás tényét. Ilyenkor magányát és bosszúságát a gyerekre vetíti, ami a gyerek személyiségében súlyos kárt okoz.

Mozaikcsaládnak nevezzük azokat a családokat, ahol az egyik vagy mindkét szülőnek az előző kapcsolatából születtek gyerekei. Mivel ezekben a családokban a szülők közül csak az egyik a gyerek vérszerinti szülője, sokféle probléma felmerül:

  • Folytonos veszekedés („Te nem vagy az apám!”)

  • Rugalmatlanság

  • Közös programok hiánya

  • Intolerancia

A problémák oka, hogy a családtagok úgy érzik, hogy két különböző család lakik egy helyen úgy, hogy közben külön-külön már kialakult szokásaik vannak.

Ebben a helyzetben nem csak a szülőknek, hanem a külön családból érkező gyerekeknek is össze kell hangolódniuk.

A későbbiekben születő közös gyermek további problémákat szül a családi egység fenntartásában.

A mozaikcsalád legnagyobb nehézsége, hogy az újonnan érkezőnek be kell illeszkedni egy családba.

Felmerülő probléma, hogy ilyen esetben sok konfliktus alakul ki a felnőttek körében is, hogy hogyan neveljék a gyerekeket. Ha a gyerek úgy érzi, hogy a vérszerinti szülője már nem foglalkozik vele, előjön a féltékenység, ami kárt tehet a kapcsolatban.

Ebben az esetben a szülőknek maguk között és a gyerekekkel is meg kell beszélniük, hogy ugyanúgy szeretik a gyereket, mint korábban és az új kapcsolat miatt nem fogják elhanyagolni.

Probléma lép fel abban a kapcsolatban, ahol a két elvált felnőtt közösen él, viszont az egyikőjük gyereke hozzájuk költözik.

Ebben a helyzetben is nevelési különbségek mutatkoztak meg, illetve a gyerek is ellenálló volt az „új anyukájával” szemben. A hölgy nem tudott beszélni a gyerekkel.

Az új helyzet nehéz, mindenkinek szembe kellett nézni a problémával. Több tanácsadás vezetett el oda, hogy a 3 fő megértse egymás gondolatait és elfogadják egymást.

Almási Kitti – Hűtlenség

Ranschburg Jenő – Családi kör

KSH Statisztikai tükör – A válások demográfiai jellemzői, 2019

http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/stattukor/valas17.pdf