Kisgyermek, kamasz nevelése

Kisgyermek, kamasz nevelése

Életkori sajátosságoknak megfelelő nevelési módszerek / iskolás – kamasz

Mazsola Csana Oktatási és Nevelési Nonprofit Kft.

EFOP-1.2.1-15-2016-01010

„Harmonikus családi élet – Helyi igényekre alapuló komplex családtámogatási programsorozat megvalósítása és e-Tananyag kidolgozása”

  • A nevelés módszerei

  • Iskoláskori nevelési sajátosságok

  • Kamaszkori nevelési sajátosságok

A nevelést céltudatos személyiségfejlesztésként lehet definiálni.

A nevelési módszerek a nevelési folyamat elemei.

Egy jó módszer segíti a nevelési célok megvalósulását, míg egy rossz módszer gátolja azt.

A módszerek hatása hosszú távon meghatározó.

A nevelési módszert befolyásoló tényezők:

  • Életkor

  • Viselkedés

  • A gyermek szándékai

  • A nevelő szándékai

  • Célok

  • Stb.

Becker – Schaefer modell

2 dimenziója van: érzelmi és kontroll dimenzió

Érzelmi dimenzió: a szülő érzelmi viselkedése (meleg – elfogadó, támogató; hideg – elutasító)

Kontroll dimenzió: a szülő által a gyerek szabadságának korlátok közé szorítása (engedékeny vagy kontrolláló)

Becker – Schaefer modell

Tekintélyelvű szülő – A szülő kontrollálja a gyerek viselkedését a saját elképzelési alapján, amelyek nem veszik figyelembe a gyerek igényeit.

Mérvadó szülő – Magas elvárásai vannak a szülőnek, de közben támogatja a gyerekét azok elérésében.

Engedékeny szülő – A gyereknek nagyobb önállóságot biztosít, kevésbé kontrollálja.

Az engedékeny szülő 2 fajtája:

Elkényeztető szülő – kevés elvárása van a gyerek felé, nagyon toleráns vele szemben, elfogadó szülő.

Elhanyagoló szülő – nem támaszt követelményeket, elhanyagolja szülői feladatait saját problémái miatt vagy mert nem tud azonosulni a szülői szereppel.

ISKOLÁSKORI NEVELÉSI SAJÁTOSSÁGOK

Mikor iskolaérett a gyermek?

  • Iskolaérettségi kor: 6 év

  • Testi fejlettsége megfelelő (kb. 120-130 cm magas, 20-22 kg)

  • Megkezdődik a fogváltás, az alakváltozás

  • Kézdominancia kialakult

  • Nyitott a környezete felé

  • Tisztán, érthetően beszél

Mikor iskolaérett a gyermek?

  • Együttműködő kortársaival, a felnőttekkel

  • Tud szabályokhoz alkalmazkodni

  • Van önfegyelme

  • Ismeretekkel rendelkezik magáról, környezetéről

  • Tud figyelni, szándékosan emlékezni

Közös házi feladat írás

Ideális esetben a szülőnek nem kellene együtt tanulnia otthon a gyerekkel. Problémát okozhat a szülő és a gyerek között, hogy a tanár és a szülő másképp magyaráz el 1-1 anyagot.

Másrészt, ha a szülő ott ül a gyerek mellett, akarva-akaratlanul megoldja helyette a feladatot, amit a gyerek a későbbiekben nagyon is kihasználhat.

Közös házi feladat írás

A javaslat az, hogy a szülőnek meg kell ismernie a gyereke tanulási stílusát, például hallás után tanul-e vagy inkább látnia kell az anyagot. Meg kell beszélniük, hogy a tanuló mire mennyit időt szánjon, mivel kezdje a tanulást, stb.

Magatartás zavaros gyermek

Tisztázni kell, hogy az iskolában előjövő problémák magatartás zavarnak számítanak-e. Nem mindegy ugyanis, hogy egyszer agresszív a gyerek vagy minden problémát agresszióval próbál megoldani.

Magatartás zavaros gyermek

Az iskolai magatartászavarok mögött állhat valamilyen tanulási nehézség vagy beilleszkedési probléma, ami miatt a gyerek dacos, agresszív, iskolakerülő lesz.

Minden esetben érdemes pszichológushoz, pszichiáterhez konzultációra elvinni. Addig kell menni, amíg a problémára fény nem derül.

KAMASZKORI NEVELÉSI SAJÁTOSSÁGOK

Vekerdy Tamás szerint a kamaszt csak a kamaszkora előtt lehet nevelni.

A kamaszokról azt mondják, hogy sündisznóznak, azaz minden tüskéjüket kimeresztik, aki közeledni próbál, azt megszúrják.

A kamaszok igénylik, hogy a családja minden körülmények között őt védelmezze.

Így tudja, hogy ha bajba jut, a családjához fordulhat, akiktől segítséget kap.

Ezzel szemben néha hazudik, ami a függetlenedésének első megnyilvánulása. Külön világa van, aminek védi a szabadságát.

Kamaszkori változások

  • Kamaszkorában a gyerek nem mond el semmit a szüleinek. Ennek az az oka, hogy ha beavatná őket a problémáiba, úgy tűnne, mintha nem bírna el velük.

  • Kamaszkorukban minden idegesíti őket, amivel korábban semmi problémájuk nem volt. Ezzel ők is tisztában vannak, nem tudja eldönteni, hogy 1-1 dolog régebben a saját döntése volt vagy a szülei akarat érvényesült.

Kamaszkori változások

– A kamaszok mindent kritizálnak. Ezzel azt jelzik, hogy alakul a saját véleményük. Az általa elvárt dolgokat még nem tudja megvalósítani, de észreveszi, ha nem valósulnak meg. Az indulataikon még nem, de majd később megtanulnak uralkodni.

– A kamaszoknak kisebbségi komplexusa van, mivel a felnőtt világban él, mindenkinél kisebbnek, csúnyábbnak, kevesebbnek gondolja magát. Ezen a barátai segíthetnek, akik között kialakíthatja a társaságban betöltött szerepét.

Elaboráció – feldolgozás

A kamasz ábrándozik, mereng. Látja maga előtt, hogy beszélget a barátjával, milyen lett volna ez a beszélgetés, ha mást mond…

Ez a belső képkészítés, nappali álmodozás. Ezzel belső feszültségeket, indulatokat, vágyakat tudnak feldolgozni.

(A felnőttek gyakran elfelejtik a belső képkészítést, a feszültségek feldolgozását, aminek az a következménye, hogy gyakran bele is betegszenek a feszültségeikbe.)

Lustaság

A felnőttek nem tudják – és maguk a kamaszok sem –, hogy a kamaszkori lustaságnak élettani alapja van. Aki kamaszkorában sokat lustálkodik, egyáltalán nem biztos, hogy felnőttkorában lusta felnőtt lesz.

A kamasz olyan nagy munkákat, amit a barátaival együtt tud végezni, szívesen csinál. Olyan munkát is, ami a vele együtt dolgozó felnőttnek is új, így azonos szintről indulnak.

Az otthoni munkákból jelöljünk ki egyet, ami a kamasz állandó feladata, azt is szívesen végzi akkor, ha nem percenként ugráltatják mindig más dolog miatt.

A kamasz tele van kételyekkel.

Éppen ezért van az, hogy állandóan vitát generál – ha van kivel vitatkozni. Ez a személy olyan, aki a kamasz szerint képviseli saját meggyőződését és így szembe tud vele szállni.

Pont azért vitatkozik, mert a saját meggyőződését keresi. Az önálló gondolkodás alakul ki nála úgy, hogy kipróbálja a különböző érveket.

A felnőttek gyakran elfelejtik, hogy aki nem kételkedik mindenben, az soha nem fog hinni semmiben.

A felnőttek elfelejtik, ezért saját véleményüket akarják a kamaszra is ráerőltetni.

A kamaszok ez ellen tiltakoznak. Valódi értéket keresnek.

A szülők nem is gondolnák, de a kamaszok még ebben a korban is a szüleikre akarnak hasonlítani, hozzájuk érzik magukat legközelebb.

A szülők felé a kamasz ezt nem mutatja, ők csak a folytonos vitát és veszekedést kapják, miközben a kamasz érzelmileg legjobban hozzájuk ragaszkodik.

Mi a helyes viselkedés kamaszokkal szemben? I.

– A kamasz az önállósodás során mindig azokat löki félre, akik a legközelebb állnak hozzá, tehát a szüleit. Ebben az esetben azonban nem szabad megsértődni. Nem szégyelli a szüleit, hanem az önállósodáshoz térre van szüksége.

Mi a helyes viselkedés kamaszokkal szemben? II.

– Következményei lesznek annak, ha a kamaszt nem engedik a szülők lázadni. Vannak szélsőséges esetek, amikor egy dühös kamasz túlfeszít minden határt, de azért van, amit inkább el kell tűrni, amihez sok-sok türelem és megértés szükséges.

Mi a helyes viselkedés kamaszokkal szemben? III.

– A kamaszok bármilyen apró megjegyzéstől ellenségessé válhat. Viszont a negatív mellett a pozitívra is érzékeny, ezért ha valami jót tesz, dicsérjük meg érte.

Mi a helyes viselkedés kamaszokkal szemben? IV.

– Mivel kamaszkorban a gyerek ellöki magától születi, szüksége van egy olyan személyre, akire hallgathat. Ez a személy lehet rokon, tanár, edző stb. A szülőnek ilyenkor félre kell állnia és engedni, hogy ebben az időszakban más vezesse gyermekét.

Mit ne tegyél a kamasz gyerekkel? I.

  • Ha a szülő faggatja a kamaszt, ő hazudni fog. Ha kiderül, hogy lépten-nyomon hazudik, lehet, hogy pont a szülő kényszeríti bele ebben a helyzetbe.

  • Ne veszekedjünk vele minden apróságon, beszéljünk meg vele betartható szabályokat.

Mit ne tegyél a kamasz gyerekkel? II.

– A rendetlenség miatt kialakuló állandó veszekedés elkerülésére jó módszer az a kompromisszum, hogy a kamasz a saját szobájában olyan kupiban él, amilyenben szeretne, viszont a lakás többi részén nem hagyhatja szét a saját dolgait.

Mit ne tegyél a kamasz gyerekkel? III.

– Nem szabad komolyan venni azt, amit a kamasz akkor mond, amikor indulatos. Ha indulatos és a szülő leáll vele vitázni, még jobban elönti a harag, mivel nehezen uralkodik az indulatain. Ha lenyugszik, akkor magyarázzuk el neki, hogy ilyen hangnemet nem tűrünk el.

Kamaszként nehéz megnyílni a szülőknek, a problémákat inkább barátokkal beszélik meg.

Szülőként az a legjobb megoldás, ha pár alkalom általános beszélgetés után oldódna a feszültség, ami után a kamasz jobban mer a szülőktől tanácsot kérni vagy csak egyszerűen kérdéseket feltenni.

Hogyan segíthet a szülő a gyermekének a kamaszkor átvészelésében?

A legjobb viselkedés az, ha engedjük harcolni, dicsérjük és nem sértődünk meg rá. Viszont nem szabad faggatni, nem kell bántani. Még szüksége lesz a szüleire, ezért nem szabad arra gondolni, hogy már nem kellünk neki.

Vekerdy T.: Kamaszkor körül

https://www.csaladinet.hu/hirek/gyerekneveles/kamaszok/22956/kulcs_a_neveleshez_a_kamaszkor_-_ertsd_meg_mi_zajlik_gyermekedben