Életvezetés

Életvezetés

Életvezetési és háztartásvezetési kompetenciák fejlesztése

Mazsola Csana Oktatási és Nevelési Nonprofit Kft.

EFOP-1.2.1-15-2016-01010

„Harmonikus családi élet – Helyi igényekre alapuló komplex családtámogatási programsorozat megvalósítása és e-Tananyag kidolgozása”

 

 • Tartalomjegyzék
  Életvezetési kompetenciák

 • Háztartásvezetési kompetenciák

 • Háztartásvezetés

 • Háztartásgazdálkodás

Kompetencia fogalma

 

A kompetencia értelmi jelleggel ügyességet, alkalmasságot jelent, amellett, hogy szerepet játszanak benne a képességek, motivációs elemek is. A kompetenciák mindig fejleszthetőek!!!

 

Életvezetési kompetenciák

„Ügyelj gondolataidra, mert azok szabják meg szavaid!
Ügyelj szavaidra, mert azok szabják meg tetteid!
Ügyelj tetteidre, mert azok szabják meg szokásaid!
Ügyelj szokásaidra, mert azok szabják meg jellemed!
S ügyelj jellemedre, mert az szabja meg sorsodat!
Frank Outlaw

 

Kiss István (2009) pszichológus szerint az életvezetési kompetenciák „a társas rendszerekben való személyes létezés egyén számára optimális feltételeinek megteremtését szolgáló készségek, képességek, attitűdök összessége. Életkor és élethelyzet specifikus összetevőket tartalmaz. Az életvezetési kompetencia az életeseményekkel való megküzdés folyamatában nyert tapasztalatok alapján kialakuló eszköztár, cselekedni tudás”.

 

 • A különböző életszakaszokban és/vagy élethelyzetekben más-más kompetenciák kerülhetnek előtérbe (például: fiatal pár összeköltözésénél alkalmazkodási készség, új munkahely esetén – kapcsolatépítés stb.)

 • Az alábbiakban összefoglaljuk a fő életvezetési kompetenciákat.

 • Összeségében az a legideálisabb, hogy tisztában vagyunk egyes kompetenciáink szintjével, esetleges hiányosságaival és ezt tudatosan fejlesztjük az életünk során. A kompetenciák fejlesztése szorosan összefügghet értékrendünkkel. Értékrendünk pedig az életünk során folyamatosan változik, fejlődik, mely egy természetes folyamat.  Pl. Kamaszkorban gondolhatjuk azt, hogy soha nem szeretnénk megházasodni, a későbbiek folyamán ezen igényünk nagy valószínűséggel változni fog.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Életvezetési kompetenciák további elemei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Önismeret

 

 • Az önismeret egy lelki folyamat, amely saját személyiségünk, képességeink, tulajdonságaink megismerésére, motivációnk felfedezésére irányul.

 • Olyan belső folyamat, mely egész életünk során tart.

 • Az önismeret a személyiségfejlesztés alapja.

Szintjei:

1.) adottságok és képességek ismerete, mint például saját akaraterőnk, érdeklődési körünk, feszültségtűrő képességünk stb.

2.) a ránk korábban ható élmények ismerete. A viselkedés és szándékok összhangja.

3.) az önismeret társas szintje. Megfelelés a társas kapcsolatban, velünk szemben támasztott elvárásoknak.

Kommunikáció, kapcsolatépítés

 • A kommunikációt, kapcsolatépítést, a konfliktuskezelést, az együttműködést a társas kompetenciák közé soroljuk.

 • Ezek a kompetenciák a más emberekkel való kapcsolatba lépéshez és a velük folytatott interakciókhoz szükségesek.

 • Fejlesztésük felnőttkorban is ugyanolyan fontos, mint gyerekkorban.

Szerepviselkedés

 • A tudatos életvezetés alapja, hogy tisztában legyünk a különböző szerepeinkkel és azokkal a követelményekkel, amelyeket ezek a szerepek megkövetelnek.

 • Feltételezi, hogy ezeket a szerepeket az egyén képes megfelelően koordinálni és összeegyeztetni a mindennapi életben.

 

Együttműködési készség

 • A hatékony együttműködés technikáinak – például nyitottság, meghallgatás, segítőkészség, felelőlességtudat stb. – ismerése és alkalmazása hozzájárul a mindennapok eredményességéhez abból a szempontból, hogy folyamatosan együtt kell működnünk csoportokkal, szervezetekkel.

 • Ilyen szervezet például: család, munkatársak, szolgáltatók.

Önfejlesztés

 • Hétköznapian megfogalmazva önnevelést és önművelést takar.

 • Olyan művelődési tevékenység, amely a tanulási folyamat része.

 • Alapja, hogy a személy tisztában legyen értékeivel, képességeivel, hiányosságaival.

 • Feltételezi, hogy az egyén tudja, hová tart és hogy hogyan jut el odáig.

 • Az önfejlesztés során reális tudja teljesítményét értékelni.

Időmenedzsment

 • Minél több teendője van az embernek, annál fontosabb, hogy ezeket a teendőket időben hatékonyan menedzselje.

 • Az idő kihasználásának hatékonysága fejlesztéssel, gyakorlással növelhető.

Alapja:

 • napi teljesítménygörbe ismerése

 • teendők fontossági sorrendje.

Eisenhower-mátrix

 

Lényege, hogy az elvégzendő dolgainkat sürgős és fontos szempont szerint rendszerezzük.

Így a teendők nem fognak nyomasztani azzal, hogy azonnal meg kell oldani őket.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eisenhower-mátrix

Dwight D. Eisenhower:

Az USA 34. elnöke, aki időgazdálkodásáról volt híres.

Önirányítás

Jelentése:

 • Saját magunk irányítása, vezetése.

 • Fakadhat belső igényekből (magunknak megfogalmazva) vagy külső elvárásból is.

 

Aki képes magát irányítani, tudja kezelni hangulatingadozásait, úrrá tud lenni a stresszen vagy az indulatjain, le tudja küzdeni félelmeit.

 

A szociális és életviteli kompetenciák csoportjai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Életvezetési tanácsok Buddhától

„Két csapdát kell elkerülnünk az igazsághoz vezető úton. Az egyik, ha nem megyünk végig, a másik, ha el sem indulunk.”

„Az olyan érzések, mint az elkeseredettség, a zavartság, a düh, a neheztelés, a harag, a féltékenység és a félelem, valójában nem rossz dolgok, hanem tiszta pillanatok, amelyek rámutatnak arra, hogy mit fojtunk el.”

„A szenvedés az arra való képtelenség, hogy elfogadjuk az életet úgy, amint van.”

„Az egész létezés titka, hogy soha nem lenne szabad félned. Sose félj attól, mi lesz veled, ne számíts senkire. Abban a pillanatban, amikor elutasítasz minden segítséget, szabad vagy.”

„Amit most gondolsz, holnapi életedet formálja.”

„Ne zsúfoljátok tele lelketeket haszontalan gondolatokkal. Minek rágódni a múlton, elébe menni a jövőnek? Maradjatok a jelen pillanat egyszerűségében.”

„Az élet hosszú útján a hűség a legjobb útitárs.”

„Megtanulni élni nem más, mint megtanulni elengedni.”

„Semmi sem félelmetesebb a kételkedésnél. A kételkedés embereket választ el. Olyan méreg, ami barátságokat porlaszt szét és kellemes kapcsolatokat darabol fel. Olyan tüske, ami irritál és sebez; olyan fegyver, ami öl.”

 

„A szenvedés csökkentése érdekében meg kell különböztetni a fájdalmat magát attól a fájdalomtól, amit mi okozunk csupán azzal, hogy rá gondolunk. A félelem, a düh, a bűntudat, a magány és reménytelenség mind olyan érzelmi reakciók, amelyek képesek felerősíteni a szenvedést.”

 

HÁZTARTÁSVEZETÉSI KOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE

 

A háztartást azon személyek alkotják, akik jövedelmi és fogyasztói közösséget alkotnak, valamint az életviteli költségeket közösen viselik (részben vagy egészben).

A háztartásban a személyek akár egymástól függetlenek, nem rokoni kapcsolatban álló egyének is lehetnek.

Közgazdasági szempontból:

Makrogazdasági szempontból a háztartás a gazdaság azon területe, ahol a fogyasztás történik.

Mikrogazdasági szempontból olyan közösség, amit emberek alkotnak, illetve közös életvitel jellemzi, a tagok közösen gondoskodnak a létfenntartásról.

 

 

Magába foglalja:

 • a háztartási munkák tervezését

 • a háztartási munkák szervezését

 • a háztartási munkák elvégzését

 • A mindennapokhoz szükséges feltételek biztosítását.

 • A háztartásvezetési feladatok ellátása során a legfontosabb rész a tervezés.

 • Ha kapkodunk, mert mindent egyszerre akarunk elvégezni, akkor semmit sem végzünk el megfelelően.

 • Ha a háztartási munkákat jól megtervezzük, több idő marad a családra, a gyerekekre, a közös időre.

 • A háztartásvezetés fontos teendő, mely rendszeres elfoglaltságot jelent. „Tiszta udvar, rendes ház” hozzájárul jó közérzetünkhöz is, azonban nem szabad átesnünk a másik oldalra sem. Az életben számos olyan teendő létezik, melynek jelentősége megelőzi a háztartási teendőket pl. vizsgára való felkészülés, betegség kipihenése, családi eseményen való részvétel stb.

 

 • A háztartási feladatok szervezéséhez tartozik, hogy a háztartási munkák elvégzése a háztartás tagjai között közös feladat legyen.

 • Ha sikerül megszervezni, hogy a háztartási munkákból mindenki kivegye a részét, akkor a család több időt tud együtt tölteni, több idő marad a gyerekekre.

 • Ha szükséges és anyagi lehetőségeink engedik, ne szégyeljünk külső segítséget igénybe venni: bejárónő – akár csak az őszi-tavaszi nagytakarításhoz, kertész, ételrendelés stb. Fogadjuk el, hogy napi munkavégzésünk mellett nem juthat idő mindenre!!!

Mindennapi feladatok például:

 • Főzés

 • Mosogatás

 • Ágyazás

 • Szennyes ruhák összeszedése

 • Napközben használt cipők takarítása stb.

Hetente elvégzendő feladatok például:

 • Mosás

 • Vasalás

 • Porszívózás

 • Bevásárlás

 • WC és fürdőszoba takarítás stb.

 • Kertgondozás

Időszakosan elvégzendő feladatok:

 • Ablaktisztítás

 • Szőnyeg, bútorkárpit tisztítása

 • Függönymosás

 • Karbantartási munkálatok

 

 • A háztartásgazdálkodás a háztartásban rendelkezésre álló erőforrások felhasználását jelenti.

 • Magába foglalja a költségvetés tervezését is, melyet általában 1 hónapra tervezünk meg.

A költségvetés készítése 2 részből áll:

 • A család összes bevételének megtervezése

 • A család összes kiadásának megtervezése.

 

 • Fontos, hogy a háztartásgazdálkodásnál is kétféle terv legyen egy rövidtávú és egy hosszútávú terv. A rövidtávú terv a havi bevételeink és kiadásaink egyensúlyát jelenti. A hosszútávú terv pedig megtakarítások létrehozását, illetve nagyobb kiadások tervezését jelenti.

 • Sajnos ma a magyar háztartások jelentős hányada háztartásgazdálkodás problémákkal küszködik, melynek két fő oka: az alacsony bevételi források melletti magas kiadások, valamint a háztartásgazdálkodási ismeretek hiánya.

Néhány hasznos háztartásgazdálkodási alapelv

 • Legalább 3 havi kiadásainkat fedező likvid megtakarítással rendelkezzünk! Ez az összeg kifejezetten a váratlan eseményekre legyen félretéve, mint betegség, munkahely elvesztése stb.

 • Kiadásainkat mindig optimalizáljuk, amit a bevételünkhöz igazítsuk!! Ne a szomszédok, barátok költekezését figyeljük, hiszen ők eltérő bevételi forrásokkal rendelkezhetnek, vagy nem alkalmaznak háztartásgazdálkodási alapelveket!

 •  Egy hónapon keresztül jegyzeteljük fel kiadásainkat! Amennyiben több megtakarítást szeretnénk elérni, hó végén tekintsük át, hogy mely kiadásainkból tudunk lefaragni!

 • Kiadásainkat csoportosítsuk állandó és változó kiadásokra! Állandó kiadásaink (lakbér, közlekedés, rezsi, étkezés stb.). Állandó kiadásainknál tekintsük át, hogy mit tudunk benne csökkenteni pl. energiatakarékosság, akciók jobb kihasználása stb.). Változó kiadásainkat jelentős mértékben tudjuk tervezni pl. szükség esetén kevesebb kiadás szórakozásra, ruházkodásra stb.

 •  Kiadásaink optimalizálása mellett tekintsük át bevételi forrásaink növelési lehetőségét is! Itt nem feltétlen új munkahely felkutatására kell gondolni, hanem kiegészítő/alkalmi munkavállalásra meglévő munkánk mellett. Ez szaktudásunktól és érdeklődési körünktől függően széles skálán mozoghat pl. jógaoktató, túravezető, kerti munkák stb. Vagy feleslegessé vált holmijaink értékesítése, kertünkben megtermelt gyümölcsök eladása stb. Bevételeink növelése sokszor csak leleményességünkön múlik!!

 • Hiteleink nagysága maximum a rendszeres bevételi forrásunk 30%-a legyen! Ez az összeg általában biztonsággal kigazdálkodható, abban az esetben is ha háztartási kiadásaink megemelkednek, vagy váratlan kiadások keletkeznek (pl. javítási, szerelési kiadások)

 • Hiteleink lehetőleg fix kamatozásúak legyenek!

 • Hitelt elsősorban vagyontárgyra vegyünk fel (pl. lakás)! Amennyire lehet tartózkodjunk a személyi, illetve áruhiteltől!  Hasznosabb, ha ezek vásárlását direkt erre a célra megtakarított összegből fedezzük, hiszen általában nincs nagy jelentőség ha a nappali  bútort fél év múlva cseréljük ki stb. (kivételt képeznek a balesetveszélyessé vált háztartási eszközök meghibásodása pl. gáztűzhely, hiszen ott a csere sürgősen indokolt lehet)

 

 • Tanácsadásokon felmerült további kérdések

  Probléma: Fiatal lányok szeretnének elköltözni otthonról, ezt azonban egyelőre nem merik szüleikkel közölni. Attól tartanak, hogy a szülők ezt személyes sértésnek veszik.

 • Szakértői válasz: Természetesen számos előnye van annak, ha sokáig a szüleivel él az ember, a fiatalkori egészséges személyiségfejlődéshez azonban hozzátartozik a folyamatos önállósodás, melynek egyik jelentős lépcsőfoka az önálló háztartásba való költözés. Természetesen a fiataloknak is fel kell készülniük, hogy a munka és tanulás mellett a háztartást is nekik kell majd vezetni, önállóan kell a pénzt beosztaniuk. Azonban ha erre felkészültnek érzik magukat, osszák meg terveiket szüleivel, hiszen mind a háztartásvezetés, mind a háztartásgazdálkodás csak úgy tanulható meg igazán, amikor saját háztartásban költözik az ember.

 • Probléma:  A tanácsadáson résztvevők új munkahelyet keresnek, ezért új szakmát kezdtek elsajátítani. Az egyik résztvevő nagyon céltalan, több képzést is elkezdett, de egyiket sem sikerült befejeznie.

 • Szakértői válasz: Az életvezetési kompetenciáknál jelentős terület az önismeret, illetve az önmotiváció. A számunkra megfelelő szakma kiválasztásánál is fontos az önismeret, hogy mivel szeretnénk foglalkozni, milyen szakmákhoz vannak a legjobb képességeink. Az önmotiváció pedig abban játszik fontos szerepet, hogy a kiválasztott szakmát teljes mértékben elsajátítsuk. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy ha szükséges ne legyen bátorságunk váltani. Azonban az alapos tervezés az élet ezen a területén is elengedhetetlen. A projekt keretében nyújtott egyéni tanácsadáson túl ilyen esetekben a pályaválasztási szaktanácsadó is segítséget nyújthat.

 

 

Reméljük hasznosnak találta

e-Előadásanyagunkat!!!!

Bővebb információ/kapcsolat:
MAZSOLA CSANA NONPROFIT KFT.
EFOP-1.2.1.-15-2016-01010
Email: mazsolavedohalo@gmail.com
Tel.: 06-70-703-7912