BABA-MAMA
játszócsoport

Bővebben…

ÚJ Program
ajánló

Kezdőlap Áraink Hetirend Nevelés Tornafoglakozás Pályázat Kapcsolat

Nők és fiatal lányok esélyegyenlősége

21. századi női szerepkörök

TartalomjegyzékA nők iskoláztatása és társadalmi karrierlehetőségei a 20. század első felében
Női szerepek a két világháború között


A háborús évek során átértékelődött a tradicionális női szerep, jelentékenyen növekedtek a társadalmi életben a nők szabadságfokai. A férfiakkal egyenlő értékű munkát végző nők a hátországban és a háború poklában hősként életeket mentő ápolónők népszerűsége alapokat teremtett a női önállóság és egyenjogúság egyre szélesebb társadalmi körökben való elismerésének.

A férfiak munkáját végző nőkkel szemben a közvéleménynek erős fenntartásai voltak annak ellenére, hogy teljesítményüket, önfeláldozásukat többnyire elismerték. A háborúban részt vevő szinte valamennyi országra jellemző volt, hogy munkába álló lányaikra, asszonyaikra a férfiak úgy tekintettek, mint akik szigorúan csak átmeneti ideig, valamiféle hézagpótló segéderőként kaphatnak szerepet a munka világában.

Magyarországon a forradalom eszméivel rokonszenvező nők sokszor öltözködésükkel és viselkedésükkel tudatosan hangsúlyozni kívánták egyenjogúságukat: cigarettáztak, rövid hajat viseltek, átvették a férfias magatartásformákat.Nők szerepe a II. világháború utánNői munkavállalás a 20. Században


Az eltartottak arányának és számának a csökkenését a szocialista korszak első évtizedeit meghatározó erőltetett iparosítás mellett a jövedelemszerzési kényszer és a demográfiai magatartásváltozás egyaránt befolyásolta.  


A befejezett felsőfokú végzettséggel rendelkezők száma és nemek szerinti
 megoszlása 1941-1990 között

1949-ben Magyarországon 17000 nőnek volt befejezett felsőfokú végzettsége, 1990-ben már 376000-nek. Ez egyben azt is jelenti, hogy az értelmiségiek, diplomások létszámgyarapodása jelentős mértékben a nők felsőfokú beiskolázásából, illetve diplomaszerzéséből adódott.


Háztartás a 20. Században


A huszadik század közepén a háztartás és az életmód terén a magyar társadalomban meglehetősen határozottak voltak a nemi szerepek szerinti választóvonalak és az ehhez kapcsolódó munkamegosztás. A háztartási tevékenységek szinte kivétel nélkül a női feladatok közé tartoztak, az ezek megkönnyítésére irányuló törekvések meglehetősen kezdetlegesek voltak.
Női szerepfelfogás változások


Gazdasági vezetők (1993)


Női vállalkozók (1993)


"Sikeres" női vállalkozókkal készített interjúk bizonyították, hogy azok a nők képesek eredményesen vállalkozni, akik már a kilencvenes évek legelején elkezdték. Ezek a vállalkozók nem vágtak bele számukra teljesen ismeretlen ágazatokba, szakmákba, hanem a képzettségi, szakképzettségi profiljuknak megfelelő területeken vállalkoztak, így csökkentették a hozzá nem értésből akadó rizikót, továbbá kamatoztathatták korábbi ismereteiket.


Női szerepek napjainkbanÚj női csoportok napjainkban


 Nők a vállalati vezetőtestületekben és irányításban Magyarországon


Programok, díjak a nők számára


Dobbantó program


A Budapest Bank 2010-ben indította a Dobbantó Budapest Bank – Pénzügyekről nőknek programját, amelynek célja, hogy a nők pénzügyi ismereteinek bővítésével, vállalkozói tudatosságuk fejlesztésével segítsék érvényesülésüket az üzleti életben.


Nők a Tudományban Kiválósági Díj


Az elismerést évről évre olyan fiatal kutatónők nyerhetik el, akik kiemelkedő teljesítményt mutatnak fel szakterületükön, és aktív részesei a hazai tudományos életnek; mindemellett készek részt vállalni a természettudományos és műszaki pályák népszerűsítéséből a fiatal diáklányok körében. A díjat 2013-ban alapította a Nők a Tudományban Egyesület (NaTE).


Kezdeményezések a nők számáraCsaládbarát Munkahely PályázatCsaládbarát munkahely a nők szerint


túlórára az alkalmazottakat

még ha utána vissza is kell menni dolgozni.


Kezdeményezések a nők számára


Tréningek nők számáraVédőháló Családi élet Család és a munka Nők és fiatal lányok Kisgyerekek Női szerpek Életciklusok Nagyszülők Foglalkoztatás Kommunikáció Apa és anya Bölcsöde Rendezvények képekben e-tanagyag