BABA-MAMA
játszócsoport

Bővebben…

ÚJ Program
ajánló

Kezdőlap Áraink Hetirend Nevelés Tornafoglakozás Pályázat Kapcsolat

Muszáj válni?

Mazsola Csana Oktatási és Nevelési Nonprofit Kft.

EFOP-1.2.1-15-2016-01010

„Harmonikus családi élet - Helyi igényekre alapuló komplex családtámogatási programsorozat megvalósítása és e-Tananyag kidolgozása”„…könnyű a gyógyítás a baj elején, noha nehéz a felismerés, míg az idő múltával, ha nem ismerik fel és nem gyógyítják, könnyű lesz a bajt megállapítani, de sokkalta nehezebb az egészséget helyreállítani.”

VÁLÁSI STATISZTIKÁK

Válások számának alakulása Magyarországon:Forrás: KSH, Statisztika tükörAz ezer fennálló házasságra jutó válások alakulása:

Forrás: KSH, Statisztika tükör

PROBLÉMÁK ÉS MEGOLDÁSAIK

A válás egyik leggyakoribb ok a hűtlenség.

Sok tényezőtől függ, hogy egy kapcsolat a megcsalás után megmenthető-e: a felek kötődöttségétől, elkötelezettségtől, a szülőktől vett mintáktól, a kapcsolat mélységétől stb.

Hasznos megoldás lehet a próbaválás, amely során kipróbálhatják milyen egymás nélkül élni és rájöhetnek, hogy milyen fontos számukra a másik.

A nem megfelelő kommunikáció felléphet külön problémaként, de a hűtlenség elöljárója is lehet.

Ha az egyik fél úgy érzi, hogy nem tudja elmondani a másiknak az érzéseit, a vágyait, akkor valaki más karjába menekül.

Érdemes nyíltan kommunikálni, ha segítség nélkül ez nem megy, egy pszichológus vagy párterapeuta is segíthet.

Az elhidegülés visszafordítása felismeréssel kezdődik.

Ahhoz, hogy újra ugyanolyan szerelemmel fordulj a párod belé, magadban kell megkeresned a szerelmes fiatalt, aki még ott él a lelked mélyén! Nyitottnak lenni örömet okoz, ez az első lépés.

A másik a tudatos munka, mellyel a párodban újra fellángol a vágy.

Tippek az elhidegülés visszafordítására:

Mivel minden ember más, ezért van olyan, aki állandóan spórol, más szívesen költekezik. A párkapcsolatokban gyakran lehet ebből probléma.

Ebben is meg kell próbálni közös nevezőre jutni, olyan megoldást találni, ami mindkét félnek megfelelő.

Ha a változtatás nem megy, egy őszinte beszélgetés segíthet a párodnak megérteni, hogy miért olyanok a költekezési szokásaid, amilyenek.


A túlzott alkoholfogyasztás azoknál alakul ki, akik valamilyen érzelmi hiányt akarnak pótolni. Stresszkezelési problémákra utal, hogy nem tud egy problémát megoldani.

Ha valamelyik szülő alkoholista, az a gyerekben is mély lenyomatot hagy.

Ha a párunkon azt vesszük észre, hogy egyre többször és többet iszik, érdemes vele leülni beszélgetni.

Az ilyen beszélgetés alkalmával figyelni kell rá, hogy az alkoholizálásra alkalmas fél józan legyen.

Nem szabad vádaskodni, azt támadásnak veszi.

Hallgassuk meg, kérdezzük az érzéseiről.

Ha kiderül, hogy a párunk negatív érzelmeihez mi is hozzájárulunk, vállaljuk a felelősséget, kérjünk bocsánatot.

A beszélgetés során az empátia, odafigyelés segítheti a probléma megoldását.

A VÁLÁS JOGI FOLYAMATA

1.) Válókereset beadása

A válóper a keresetlevél beadásával történik. Ebben lehet kérni a házasság felbontását, a gyermekek elhelyezését, tartásdíjat, láthatást, egyéb vagyoni igényeket.

2.) Első tárgyalás

A felperesnek (aki megindította az eljárást) mindenképpen részt kell vennie rajta, különben beszüntetik az eljárást. Itt lehet a kérelmet fenntartani, módosítani.

3.) További tárgyalások

Ha a felek nem békülnek ki, vagy nem egyeznek meg a közös kérdésekben és van közös gyermekük, akkor halasztási időszakkal folytatódik a válóper. Ebben a 3 hónapban kell kérelmezniük a feleknek az eljárás folytatását. Ha nem teszik, a bíróság beszünteti az eljárást, békülésnek veszi.

A további tárgyalásokon a bíróság konkrétan foglalkozik a vitás kérdésekkel.

4.) Befejezés

A házasság felbontásáról a bíróság ítélettel határoz. A házasság akkor szűnik meg, amikor az ítélet jogerőre emelkedik.


Vagyonmegosztás

Vagyonmegosztási szerződést a házasság fennállása alatt és a felbontáskor is lehet kötni.

A házasságkötés során létrejön a házastársi vagyonközösség, amelynek része minden ingatlan és ingóság, amit a házasság alatt külön-külön vagy együtt szereztek a felek.

A megosztásnál a házasság felbontásakor fennálló állapotot kell figyelembe venni.

A vagyonmegosztás történhet peren kívül, bíróság bevonása nélkül is.

Gyermekelhelyezés

A szülők szétválása leginkább a gyerekeket viselheti meg, magatartásbeli problémák, szorongás, agresszió, többféle negatív változás léphet elő.

Ha a gyerekben a válás hatására fellépő feszültséget a szülők nem tudják rövid időn belül feloldani, a gyerek egész életében visszaköszönhet ennek az eredménye, negatív irányba befolyásolva személyiségét.

Gyermekelhelyezés

A gyerekek vágya, hogy családban nőjenek fel, úgy, hogy érezzék mindkét szülő támogatását. Ezért a gyermekelhelyezés során annál a szülőnél kell elhelyezni a gyereket, aki alkalmas a nevelésére és nem korlátozza a másik szülő és a gyerek kapcsolatát, nem hangolja a gyereket a másik szülő ellen.

A VÁLÁS HATÁSA A GYEREKEKRE

A szülők a gyerekeikért és azok jövőbeli kapcsolataikért felelősek. Ha egy párkapcsolati problémát közösen sikerült megoldani, az hiteles lesz a gyerekek számára.

Viszont ha egy hosszú házasságtörésről beszélünk, ahol állandó a hadakozás, a gyereknek azt mutatja, hogy a kapcsolati problémákért mindig más a felelős és ő mindig is áldozat lesz. Neki nincs felelőssége ezek kialakulásában.


Kutatások mutatják, hogy ha a szülők monogám kapcsolatban élnek, az a legjobb a gyerek számára.

Viszont ha a szülők gyűlölik egymást, akkor az a gyerekre nagyon rossz hatással lesz.

Sok válás során – és még a házasság alatt is – a gyerek lesz az, akit az egyik szülő eszközül használ, hogy a másiknak ártson.


Amikor a gyerek rájön, hogy ebben a helyzetben eszközként használják, gyakran fejlődésének korábbi szakaszába esik vissza: ágyba vizel, romlik iskolai teljesítménye, korához nem illő beszédstílust használ. Idősebb gyerekek eléri, hogy jó teljesítményért mindkét szülő részéről kapjon valamit.

Ha egy gyerek szülei válása miatt magatartászavaros lesz, annak 3 fő oka van:

Ha egy gyerek szülei válása miatt magatartászavaros lesz, annak 3 fő oka van:

Mozaikcsaládnak nevezzük azokat a családokat, ahol az egyik vagy mindkét szülőnek az előző kapcsolatából születtek gyerekei. Mivel ezekben a családokban a szülők közül csak az egyik a gyerek vérszerinti szülője, sokféle probléma felmerül:

A problémák oka, hogy a családtagok úgy érzik, hogy két különböző család lakik egy helyen úgy, hogy közben külön-külön már kialakult szokásaik vannak.

Ebben a helyzetben nem csak a szülőknek, hanem a külön családból érkező gyerekeknek is össze kell hangolódniuk.

A későbbiekben születő közös gyermek további problémákat szül a családi egység fenntartásában.

A mozaikcsalád legnagyobb nehézsége, hogy az újonnan érkezőnek be kell illeszkedni egy családba.

Felmerülő probléma, hogy ilyen esetben sok konfliktus alakul ki a felnőttek körében is, hogy hogyan neveljék a gyerekeket. Ha a gyerek úgy érzi, hogy a vérszerinti szülője már nem foglalkozik vele, előjön a féltékenység, ami kárt tehet a kapcsolatban.

Ebben az esetben a szülőknek maguk között és a gyerekekkel is meg kell beszélniük, hogy ugyanúgy szeretik a gyereket, mint korábban és az új kapcsolat miatt nem fogják elhanyagolni.

Probléma lép fel abban a kapcsolatban, ahol a két elvált felnőtt közösen él, viszont az egyikőjük gyereke hozzájuk költözik.

Ebben a helyzetben is nevelési különbségek mutatkoztak meg, illetve a gyerek is ellenálló volt az „új anyukájával” szemben. A hölgy nem tudott beszélni a gyerekkel.

Az új helyzet nehéz, mindenkinek szembe kellett nézni a problémával. Több tanácsadás vezetett el oda, hogy a 3 fő megértse egymás gondolatait és elfogadják egymást.


Almási Kitti – Hűtlenség


Ranschburg Jenő – Családi kör


KSH Statisztikai tükör – A válások demográfiai jellemzői, 2019

http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/stattukor/valas17.pdf