BABA-MAMA
játszócsoport

Bővebben…

ÚJ Program
ajánló

Kezdőlap Áraink Hetirend Nevelés Tornafoglakozás Pályázat Kapcsolat

Atipikus foglalkoztatási formák ismertetése

Tartalomjegyzék


Atipikus foglalkoztatás lényege

Az atipikus foglalkoztatás egy gyűjtőfogalom, amely alá mindazokat a foglalkoztatási formák tartoznak, melyek egy vagy több elemükben eltérnek a hagyományos (általában heti 40 órás, határozatlan idejű alkalmazotti, munkahelyen végzett munkát jelentő) munkaviszonytól.

Segítség:


Atipikus foglalkoztatási formák

Miért jó ez a cégeknek?Mi kell a sikeres megvalósításhoz?Főbb Atipikus foglalkoztatási formák


Részmunkaidős foglalkoztatás


Lényege a teljes munkaidőnél rövidebb munkaidőben történő munkavégzés – legjellemzőbb a napi 4 vagy 6 órában történő munkavégzés.


A hatályos jogszabályok is lehetőséget biztosítanak a részmunkaidő megfelelő alkalmazására: a munkáltató a munkavállaló ajánlatára a gyermek hároméves koráig köteles a munkaszerződést a napi munkaidő felének megfelelő tartamú részmunkaidőre módosítani.
Részmunkaidős foglalkoztatás – munkavállaló szempontjából


Előnyei

Hátrányai

Az arányosan alacsonyabb bér megélhetési gondokat okozhat

Könnyebben belecsúszhat meg nem fizetett túlórába

Szabályozottság nélkül a munkabeosztás kiszámíthatatlanná válhat

Arányaiban magasabb munkába járási idő-, és költségráfordítás


Részmunkaidős foglalkoztatás – munkáltató szempontjából


Előnyei

Hátrányai

Vezetői szemléletváltás szükséges a bevezetéséhez

A munkaállomás kihasználatlansága miatt kisebb költséghatékonyság

Ugyanazon juttatások, mint a teljes munkaidőben foglalkoztatott esetén


Távmunka


A távmunka egy munkaszervezési mód, melynek lényege, hogy a munkavállaló számára biztosított a vállalati központtól eltérő helyen is egy olyan munkakörnyezet, ahol infokommunikációs eszközök segítségével egyes munkafeladatait teljes értékűen el tudja végezni.

A távmunka egyesíti az információs- és kommunikációs- technológiát a rugalmas munkavégzési hellyel. A munkavégzési hely és a központ közötti kapcsolatot számítógépen tartják fenn.


Távmunkavégzés – munkavállaló szempontjából

Előnyei

Hátrányai

Gyengülő szakmai és emberi kapcsolatok, elszigeteltség érzet

Kevesebb munkahelyi információ

Munka és magánélet határainak elmosódása


Távmunkavégzés – munkáltató szempontjából


Előnyei

Hátrányai

Magas kommunikációs költségek

Magas képzési költségek

Adatvédelem

Újfajta vezetési módszer szükségessége


Munkakör-megosztás (job-sharing)


Az atipikus foglalkoztatás egy újabb speciális fajtája, amikor a munkáltató legalább 2 dolgozóval köt 1 teljes munkaidős munkaszerződést, egy adott munkakör ellátására.


Munkavállalók arra vállalnak kötelezettséget, hogy valamelyikük mindig ellátja a munkaköri feladatokat. Közösen vállalnak felelősséget a munka elvégzésért, és megosztják a munkaköri feladatokat. Amennyiben az egyik munkavállaló akadályoztatva van (pl. szabadság és keresőképtelenség esetén), úgy a másik, vagy a többi munkavállaló köteles a feladatokat és a helyettesítést ellátni.

Lehetőségei:


Munkakör-megosztás (job-sharing) – előnyei, hátrányaiKötetlen munkaidő (rugalmas munkarend)


A kötetlen munkaidő lényeg, hogy a munkáltató a munkaidő beosztás jogát átruházza a munkavállalóra.

A kötetlen munkarend bevezetésével a munkáltatónak nem kell nyilvántartania a munkaidőt, pihenőidőt, és a rendkívüli munkavégzés itt fogalmilag nem merül fel.


 Kötetlen munkaidő (rugalmas munkarend) - munkavállaló szempontjából


Előnyei

Rugalmasság

Munkavállaló saját maga osztja be idejét

Nő a motiváltság és az elégedettség mértéke

Kutatások alapján az egészségre is jótékony hatással van a kötetlen munkaidő

Hátrányai

A munkaidő és pihenőidő könnyen egymásba csúszhat


Kötetlen munkaidő (rugalmas munkarend) - munkáltató szempontjából


Előnyei

Nő a munkavállaló lojalitása

Nő a munkavállaló hatékonysága

Nincs túlóra díj

Kevesebb a munkaidővel kapcsolatos adminisztrációs teher


Hátrányai

Nehezebb a munka kontrollja, meg kell határozni az ellenőrzési pontokat


Egyszerűsített foglalkoztatás és
alkalmi munkavégzés


Mezőgazdasági, turisztikai idénymunka és alkalmi munkavégzésre létesíthető munkaviszony.

Egyszerűsített foglalkoztatásra vagy alkalmi munkára irányuló munkaviszony létesítésére csak az a munkáltató jogosult, akit erre külön jogszabály feljogosít.

Az ilyen jogviszony azzal jön létre, hogy azt a munkáltató az adóhatóságnak bejelenti.


Alkalmi munkavégzés


A munkáltató és a munkavállaló között


Előnyei

A ledolgozott napok beleszámítanak a szolgálati időbe


Hátrányai

Egy hónapban maximum 15 nap munkavégzés

TB-t a munkavállaló maga fizeti


Kevésbé alkalmazott atipikus foglalkoztatási formák


Behívás alapján történő munkavégzés

A behívás alapján történő munkavégzés a munkaidő rugalmas, hatékony felhasználását teszi lehetővé.

A felek a jogviszonyt részmunkaidőben történő foglalkoztatásra hozzák létre, a munkaidő tartama legfeljebb napi 6 óra lehet, a munkaidőkeret időtartama pedig a négy hónapot nem haladhatja meg.

A munkáltatónak lehetősége van a munkakörbe tartozó feladatok esedékességéhez igazodva elrendelni a munkavégzést, de a munkavégzés időpontját a munkavállalóval legalább három nappal előre közölnie kell.


Munkavállaló szempontjából

Előny:

Rugalmas munkaidő

Könnyebben szervezhető más elfoglaltság

Hátrány:

A megbízás max. 4 hónapra szól

A munka ütemezése kevéssé látható előre

Munkáltató szempontjából

Előny:

Rugalmas munkaidő

A munkaidő a feladatok mennyiségéhez igazítható

Csak a ledolgozott munkaidő után kell fizetni

Hátrány:

Együttműködési nehézségek léphetnek fel

Kis elkötelezettség, lojalitás a munkavállaló részéről


Home office


A home office az otthoni munkavégzést takarja.

A home office olyan rugalmas munkavégzési forma, amely munkaszervezés szempontjából a vállalati központtól távoli munkavégzésnek minősül.

Munkajogi értelemben viszont nem minősül távmunkának, mivel ebben az esetben a munkáltató alkalmi jelleggel engedélyezi, hogy a munkavállaló az otthonában végezze a munkáját, és ennek során valamilyen információtechnológiai vagy számítástechnikai eszköz (skype, e-mail) útján tartsa a kapcsolatot munkatársaival, munkáltatójával.


Bedolgozói munkaviszony


Bedolgozói munkaviszony olyan önállóan végezhető munkára létesíthető, amelyre a felek a munkabért kizárólag teljesítménybér formájában határozzák meg. A munkáltató utasítási joga is korlátozott, csak az alkalmazható technológiát és a munkavégzés módját szabhatja meg.

A munkavégzés helye nem a foglalkoztató székhelye, hanem a bedolgozó lakóhelye, vagy más általa a munkavégzés céljára biztosított helyiség, ám a bedolgozó munkáját saját munkaeszközzel, a foglalkoztató által biztosított anyaggal, önállóan, a foglalkoztató közvetlen irányítása nélkül végzi.Munkaerő-kölcsönzés


A munkaerő-kölcsönzés során a munkavállaló és a kölcsönadó cég között munkaviszony áll fenn, de a munkaviszony harmadik cégnél való munkavégzésre jön létre, és a munkavégzés irányítása és ellenőrzése a foglalkoztató harmadik cég feladata.

A munkavégzés a kölcsönvevőnél ideiglenes jellegű, így a kölcsönzés céljából létesített munkaszerződés általában határozott idejű foglalkoztatást jelent.


Több munkáltató által létesített munkaviszony

Több munkáltató állapodik meg egy munkavállalóval egy munkakörbe tartozó feladatok ellátására. A feleknek munkaszerződésben kell rögzíteniük, hogy melyik munkáltató lesz köteles teljesíteni a munkabér-fizetési (valamint levonási, bevallási, befizetési) kötelezettséget és biztosítottként bejelenteni a munkavállalót.


Ebben a foglalkoztatási formában a munkavállaló ugyanazt a tevékenységet több munkavállaló felé teljesítheti akár egyidejűleg, akár időben elkülönülten.

Ez a sajátosság utalhat a munkáltatók kapcsolatára is, hiszen ezt a foglalkoztatási formát olyan társaságoknál célszerű alkalmazni, amelyek egy vállalatcsoport tagjai és az egyes munkáltatóknál felmerülő azonos feladatokat egy személy el tudja látni.

Mindemellett a jogszabály nem határoz meg semmilyen összefonódási feltételt az ilyen munkaviszony létrehozásához, így akár teljesen független munkáltatók is alkalmazhatnak egy munkaviszony keretén belül egy alkalmazottat.


Diákmunka

Az iskolaszövetkezet és a tag közötti munkaviszony kapcsán a szabályozás speciális arra való tekintettel, hogy a munkavállalónak egy létező alapjogviszonya (tanulói vagy hallgatói) áll fenn, amelyet a munkavégzés kapcsán is figyelembe kell venni.

A munkaviszony a nappali tagozatos tanuló, hallgató és az iskolaszövetkezet között harmadik személy felé történő szolgáltatás nyújtása érdekében határozott időre jöhet létre.


Rugalmas foglalkoztatás helyzete Magyarországon


Felhasznált szakirodalomEFOP-1.2.1-15-2016-01010


Mazsola Csana Oktatási és Nevelési Nonprofit Kft.

EFOP-1.2.1-15-2016-01010

„Harmonikus családi élet - Helyi igényekre alapuló komplex családtámogatási programsorozat megvalósítása és e-Tananyag kidolgozása”


Védőháló Családi élet Család és a munka Nők és fiatal lányok Kisgyerekek Női szerpek Életciklusok Nagyszülők Foglalkoztatás Kommunikáció Apa és anya Bölcsöde Rendezvények képekben e-tanagyag