BABA-MAMA
játszócsoport

Bővebben…

ÚJ Program
ajánló

Kezdőlap Áraink Hetirend Nevelés Tornafoglakozás Pályázat Kapcsolat

Női/férfi esélyegyenlőség a társadalomban

Mazsola Csana Oktatási és Nevelési Nonprofit Kft.

EFOP-1.2.1-15-2016-01010

„Harmonikus családi élet - Helyi igényekre alapuló komplex családtámogatási programsorozat megvalósítása és e-Tananyag kidolgozása”


Tartalomjegyzék


Az esélyegyenlőség fogalma


„Az esélyegyenlőség azt jelenti, hogy nem elég kinyilatkoztatni, hogy mindenki egyenlő, hanem biztosítani is kell ennek az egyenlőségnek az ésszerű feltételeit.„

Esélyegyenlőségi szakpolitika

Magyarország Alaptörvénye,

Szabadság és felelősség c. fejezetének

XV. cikke kimondja:


(1) A törvény előtt mindenki egyenlő. Minden ember jogképes.

(2) Magyarország az alapvető jogokat mindenkinek bármely megkülönböztetés, nevezetesen faj, szín, nem, fogyatékosság, nyelv, vallás, politikai vagy más vélemény, nemzeti vagy  társadalmi származás, vagyoni, születési vagy egyéb helyzet szerinti különbségtétel nélkül biztosítja.

(3) A nők és a férfiak egyenjogúak.

(4) Magyarország az esélyegyenlőség megvalósulását külön intézkedésekkel segíti.

(5) Magyarország külön intézkedésekkel védi a gyermekeket, a nőket, az időseket és a fogyatékkal élőket.


Hol tartunk a nemek közötti esélyegyenlőség megvalósításában?
A legfontosabb és legalapvetőbb esélyegyenlőségi jogok a 20. században már a nőket is megilleték, melyek a mai generációnak már teljesen természetes, mint például:

- Tanuláshoz való jog: a lányoknak az érettségit csupán 1883-tól engedélyezik.

Az elmúlt 100-150 év számos területen nagy fordulatot jelentett a nők számára. Azonban a történelem egészéhez viszonyított viszonylagos gyors változások miatt még a mai napig számos területen burkoltan vagy kevésbe burkoltan nem biztosított a nők esélyegyenlősége.

Ezen e-tananyagban a nőket érintő a ma legaktuálisabb és legfontosabb társadalmi esélyegyenlőségi kérdéseket elemezzük és mutatjuk be.

A terhes, gyermekágyas vagy szoptató anyák jogai


A gyermekvállalás miatt a nőket nem érheti hátrány, sem a terhesség, sem az azt követő időszak alatt.


Jog a biztonságos és egészséges munkahelyi környezethez

A terhesség közlése után a munkavállalónak fel kell mérnie az egészségre káros hatásokat, amelyek hatással vannak a terhes nőre a munkavégzés során. (pl. vegyi anyagok, cipekedés, sugárzás stb.)

A megváltozott helyzethez kell igazítani a munkaórák számát és a munkakörülményeket.

Amennyiben ez nem lehetséges, a kismama állapotának megfelelő munkakört kell felajánlani a kismamának, vagy fizetett szabadságra kell küldeni a várandós munkavállalót.

Az éjszakai munka tilalma

Szülési szabadsághoz való jog


A munkavállaló fizetés nélküli szabadságra jogosult gyermeke 3. életévének betöltéséig – a gyermek gondozása céljából.

A fizetés nélküli szabadság a munkavállalót a törvény erejénél fogva megilleti, annak igénybevételéhez elegendő egy erre irányuló írásbeli nyilatkozat.

A terhesség alatti vizsgálatokhoz való jog


Elbocsátási tilalom

Statisztikák

Nagyobb a szegénység kockázata az alábbi csoportok esetén a nőknél, mint a férfiaknál:
Nemek közti egyenlőség az európai unió egyes országaiban


Forrás: Európai Bizottság adatai 2018.

A Skandináv országok élen járnak a nők és a férfiak esélyegyenlőségének megteremtésében.

Svédország 2 fő célt tűzött ki maga elé:

1.) nők és férfiak egyenlő megoszlásának biztosítása az élet minden területén, pl. az oktatás, foglalkoztatás, szabadidős tevékenységek és hatalmi pozíciók szempontjából.

2.) nők és a férfiak képességeinek, tapasztalatainak és értékeinek felhasználása, és a társadalom minden területén történő kamatoztatása.

A férfiak aránya a gyermekgondozás területén egyes EU országokban:


Megoldások keresése az egyenlőtlenség megszüntetésére


Európai Bizottság fő stratégiai 2016-2019 között a nemek közötti esélyegyenlőségért:

A különleges tényezők, melyek bevezetésével a nők megfelelő nyugdíjra szerezhetnek jogosultságot:

FEMINIZMUS


Jelentése:

A nők egyenjogúságáért küzdő mozgalom.
A feminizmusról sokan azt hiszik, hogy férfiellenes és anyaság-ellenes.

Mindez azonban távol áll a valóságtól, a feministák:


Tanácsadásokon felmerült további kérdések

Szakértői megjegyzés: A női-férfi esélyegyenlőség a társadalomban számos tanácsadáson, projekt eseményen felmerült, még ott is, ahol nem ez volt a fő téma. Általánosságban elmondható, hogy a burkolt esélyegyenlőségi különbségek nők és férfiak között az élet számos területén megjelenik pl. munkahelyek, családi élet, háztartásvezetés, szórakozás stb.

Az alábbiakban a leggyakrabban felmerülő problémákat, kérdéseket mutatjuk be, melyek a mai társadalomra jellemző női-férfi esélyegyenlőségi kérdésekhez kapcsolódnak.Reméljük hasznosnak találta
e-Előadásanyagunkat!!!!

Bővebb információ/kapcsolat:
MAZSOLA CSANA NONPROFIT KFT.
EFOP-1.2.1.-15-2016-01010
Email: mazsolavedohalo@gmail.com
Tel.: 06-70-703-7912